Úspešné pilotné prednášky NTC na Slovensku | Strom života

Úspešné pilotné prednášky NTC na Slovensku

 V Banskej Bystrici a Bratislave sa v dňoch 10. a 11. decembra uskutočnili pilotné prednášky svetovo uznávaného experta na rozvoj biologického potenciálu detí, neuroendokrinológa Dr. Ranka Rajovića. Prednášok sa zúčastnilo spolu viac ako 160 poslucháčov, pričom boli prvým krokom zo série školení, ktoré Strom života v spolupráci s OMEP – Slovensko pripravuje.


Dr. Rajović na prednáške poukázal na nelichotivé výsledky Európy v rámci testovania intelektuálnych zručností štrnásťročných detí testami OECD – PISA a tiež na pozoruhodné výsledky detí z krajín juhovýchodnej Ázie. Metodika NTC vychádza z medicínsky preukázaných faktov poukazujúcich na priamu súvislosť medzi počtom neurónových spojení (hustotou neurónovej siete) a inteligenciou človeka, pričom nové spojenia (synapsie) sa najintenzívnejšie vytvárajú do 5 rokov života. Dr. Rajović tiež zdôraznil, že spojenia, ktoré nevyužívame, zanikajú. Spoločne si kladieme otázku, v čom je výchovno-vzdelávací systém juhovýchodnej Ázie iný, vzhľadom na neustále stúpajúcu úroveň schopností a zručností tamojších mladých ľudí? Tréning abstraktného myslenia u detí od troch rokov života, je jedným z kľúčov k výnimočným inteligenčným zručnostiam v dospelosti. V juhovýchodnej Ázii sa  deti učia abstraktne myslieť už v útlom veku z čoho vychádza aj Metodika NTC ktorá sa uplatňuje v troch úrovniach aplikácie tak, aby bol detský mozog v rámci navrhnutých hier stimulovaný už v rannom veku pohybovými aktivitami, klasifikáciou pojmov, ako aj tréningom vytvárania asociácií. Vzhľadom na skutočnosť, že Unicefom podporovaná Metodika NTC je v súčasnosti aplikovaná už v 15 krajinách, Strom života má ambíciu predstaviť jej východiská čo najširšiemu spektru rodičov a pedagógov z celého Slovenska. S týmto cieľom pripravujeme praktický seminár Metodiky NTC v marci 2014 určený pre účastníkov pilotných prednášok, na ktorom Dr. Rajović predstaví praktické aktivity rozvíjajúce biologický potenciál detí od útleho veku života.

 

Na prednáške v Banskej Bystrici bolo pokrstené prvé slovenské vydanie knihy od Dr. Rajovića pod titulom “IQ dieťaťa – zodpovednosť rodičov”. Krstným otcom sa stal expert na intuitívnu pedagogiku Peter Živý. Čitateľom aj prítomným pedagógom poprial množstvo inšpirácie a nápadov pre pozitívne zmeny pri práci s deťmi.

V prípade záujmu o pilotnú prednášku pred praktickým seminárom (termín – január, február 2014) sme pre Vás pripravili možnosť jej absolvovania s povereným zástupcom Dr. Rajovića na Slovensku, Mgr. Milošom Vincíkom, PhD.

Pre bližšie informácie ohľadom knihy alebo prednášok nás prosím kontaktujte:

e-mail: [email protected]

mobil: 0948 525 858

 

 

 

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory