2014 január | Strom života

Archív - január, 2014

2% resp. 3% pre lepšiu budúcnosť

Podporte svojimi 2% resp. 3% z daní aktivity Stromu života a ukážte, že Vám záleží na kvalite života, životného prostredia a medziľudských vzťahov.  Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít. Registrovanou organizáciou pre príjem 2% je aj […]

Vyhlásenie grantového kola pre rok 2014

Strom života vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov pre Kluby Stromu života. Dátum uzávierky prijímania projektových zámerov: 28.02.2014 (rozhoduje dátum prijatia, nie poštovej pečiatky) Formuláre na stiahnutie: Formulár projektu (verzia WORD) Formulár projektu (verzia PDF) Formulár projektu (verzia OPEN OFFICE) Pokyny na vyplnenie formulára (verzia PDF) Zameranie výzvy: Strom života finančne podporuje realizáciu aktivít, ktoré […]

Metodika NTC – vzdelávanie

Na základe priaznivého ohlasu od účastníkov pilotných prednášok v Banskej Bystrici a Bratislave, ponúkame ďalším rodičom a pedagógom možnosť zapojiť sa do aplikácie v súčasnosti najmodernejšieho medicínsky overeného prístupu k vzdelávaniu detí v útlom veku života. Metodika NTC (Nikola Tesla centrum) predstavuje jedinečnú cestu pre podporu rozvoja biologického potenciálu detí. Ponúkame Vám možnosť absolvovania úvodnej […]

Environmentálna výchova pre 5.ročník

S radosťou Vám predstavujeme prvú zo série učebníc pre environmentálnu výchovu. Pri príprave učebníc sme v rámci štátneho vzdelávacieho programu identifikovali medzipredmetové vzťahy, v rámci ktorých je možné učebnicu využiť. Ku každej učebnici je k dispozícii krycí list, ktorý obsahuje názov výukovej hodiny, vzdelávaciu oblasť/

Tajomstvo stromu a januárový Strom je tu pre Vás

Pre január sme si pre Vás naštudovali a pripravili tému vesmír. Pohodlne sa posaďte, urobte si čajík a vydajte sa s nami na cestu ku hviezdam… V závere časopisu nájdete aj vyhlásenie 6. ročníka výtvarnej súťaže Tajomstvo stromu. Prajeme Vám príjemnú zábavu. Časopis Strom č. 1/2014 na stiahnutie vo formáte PDF. Podrobnejšie podmienky súťaže Tajomstvo […]

Usilujeme sa pomáhať našim členom

Strom života v spolupráci s firmou EY ponúka Klubom Stromu života možnosť získať vecné dary pre znevýhodnené skupiny detí a mládeže. K dispozícii je pre Kluby 6 balíčkov knižiek, športových vecí a hračiek, vyzbieraných v zamestnaneckej zbierke firmy EY. O balíčky môže požiadať Vedúci Klubu Stromu života v mene skupiny znevýhodnených detí a mládeže. V […]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory