Environmentálna výchova pre 5.ročník | Strom života

Environmentálna výchova pre 5.ročník

S radosťou Vám predstavujeme prvú zo série učebníc pre environmentálnu výchovu. Pri príprave učebníc sme v rámci štátneho vzdelávacieho programu identifikovali medzipredmetové vzťahy, v rámci ktorých je možné učebnicu využiť. Ku každej učebnici je k dispozícii krycí list, ktorý obsahuje názov výukovej hodiny, vzdelávaciu oblasť/

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory