Tajomstvo stromu a januárový Strom je tu pre Vás | Strom života

Tajomstvo stromu a januárový Strom je tu pre Vás

Pre január sme si pre Vás naštudovali a pripravili tému vesmír. Pohodlne sa posaďte, urobte si čajík a vydajte sa s nami na cestu ku hviezdam… V závere časopisu nájdete aj vyhlásenie 6. ročníka výtvarnej súťaže Tajomstvo stromu. Prajeme Vám príjemnú zábavu.


Časopis Strom č. 1/2014 na stiahnutie vo formáte PDF.
Podrobnejšie podmienky súťaže Tajomstvo stromu 2014:
Zaslané kresby, maľby, grafiky a kombinované techniky nesmú byť poskladané (kvôli následnému scenovaniu) ani zarámované. Na zadnej strane súťažného diela je potrebné uviesť:

  • meno a priezvisko autora, vek autora
  • názov diela,
  • názov Klubu Stromu života, ktorého je členom.

Bez uvedených náležitostí nebude súťažné dielo zaradené do hodnotenia.

Zámerom organizácie je využiť najlepšie diela pre motiváciu iných detí a škôl, aby sa zapojili do činnosti organizácie Strom života. Súťažiaci prihlásením súťaže súhlasí s použitím súťažného diela podľa potrieb organizácie Strom života. Zaslané diela sa neposielajú po skončení súťaže späť súťažiacim. Pokiaľ požadujete spätné zaslanie súťažných diel, uveďte to v sprievodnom liste spolu s adresou, kam majú byť súťažné diela spätne zaslané.

Hodnotiaca porota:
Práce vyhodnotí porota, ktorou je Rada Stromu života. Porota udelí 3 ceny v dvoch kategóriách podľa veku členov Stromu života:
1.kategória – MŠ a prvý stupeň ZŠ (5-10 rokov)
2.kategória – druhý stupeň ZŠ a stredná škola (11-16 rokov)

Súťažné práce zasielajte najneskôr do 31. marca 2014 (rozhoduje dátum na pečiatke pošty) na adresu:
Strom života
Mlynské Nivy 41
821 09 Bratislava
Obálku označte heslom: výtvarná súťaž
Strom života si vyhradzuje právo poštovú adresu pre zaslanie súťažných diel zmeniť.


Ukážky prác z roku 2013 Ukážky prác z roku 2011  Ukážky prác z roku 2009
Ukážky prác z roku 2012 Ukážky prác z roku 2010

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory