Februárový Strom a Moja voľba sú tu | Strom života

Februárový Strom a Moja voľba sú tu

Raz dva, raz dva, na poli je brázda. Po nej drobčí jarabica a na konci otočí sa 🙂 Februárové číslo Stromu je tu pre Vás. V jeho závere nájdete vyhlásenie literárnej súťaže Moja voľba a špeciálnej výtvarnej súťaže Slovenská farma budúcnosti. Prajeme Vám príjemnú zábavu.


Časopis Strom č. 2/2014 na stiahnutie vo formáte PDF.
Podmienky šiesteho ročníka literárnej súťaže „Moja voľba“

moja volba Súťaž je určená len pre členov Stromu života. Vyžadujú sa kratšie literárne útvary (max 2-3 strany veľkosti A4), pričom súťažiaci si môže vybrať medzi poéziou a prózou. Jeden súťažiaci = jeden člen môže zaslať maximálne jedno poetické dielo a jedno prozaické dielo, ktoré spadá do obsahového zamerania súťaže. Jednotlivé literárne diela musia byť originálnym dielom súťažiaceho. Na konci diela, alebo v samostatnom sprievodnom liste, je potrebné uviesť, resp. pripojiť:

  • meno a priezvisko autora, vek autora, adresu bydliska autora,
  • názov diela, rok vzniku,
  • názov Klubu Stromu života, ktorého je členom.

Bez uvedených náležitostí nebude súťažné dielo zaradené do hodnotenia.

Zámerom organizácie je využiť najlepšie diela pre motiváciu iných detí a škôl, aby sa zapojili do činnosti organizácie Strom života. Zaslané diela sa neposielajú po skončení súťaže späť súťažiacim. Pokiaľ požadujete spätné zaslanie súťažných diel, uveďte to v sprievodnom liste spolu s adresou, kam majú byť súťažné diela spätne zaslané.

Hodnotiaca porota: Práce vyhodnotí porota, ktorou je Rada Stromu života. Porota udelí 3 ceny v dvoch kategóriách podľa veku členov Stromu života:
1.kategória – prvý stupeň ZŠ (5-10 rokov)
2.kategória – druhý stupeň ZŠ a stredná škola (11-16 rokov)

Ocenení jednotlivci získajú diplomy, knihy a iné hodnotné ceny.

Súťažné práce zasielajte najneskôr do 31. marca 2014 (rozhoduje dátum na pečiatke pošty) na adresu:
Strom života

Mlynské Nivy 41
821 09 Bratislava
Obálku označte heslom: “literárna súťaž”

alebo na emailovú adresu [email protected]

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory