Modrý deň – Deň vody | Strom života

Modrý deň – Deň vody

Cez víkend si celý svet pripomínal Svetový deň vody. Nielen počas 22. marca, ale aj v priebehu iných dní sa konali rôzne podujatia, ktoré mali ľuďom pripomenúť význam tejto nesmierne dôležitej a nenahraditeľnej súčasti nášho života. Inak tomu nebolo ani vo Vrábľoch, kde má Strom života svojich členov.


Dňa 20. 3. 2014 sa uskutočnil na ZŠ s MŠ Vráble, Lúky 1226 vedomostný kvíz ,,Deň vody 2014“, ktorého sa zúčastnili aj iné vrábeľské školy. Súťaž organizovala už spomínaná škola, Klub SŽ Mladý ekológ, ktorého členovia navštevujú túto školu, s podporou Mesta Vráble.
Do porotcovských kresiel zasadli: Mgr. Dana Miklová (zástupca školského úradu mesta Vráble) a učitelia zo základných škôl.
Súťažilo sa v troch kolách. V prvom kole deti vypĺňali jednoduchý test o vodách sveta a vypĺňali obrysové mapy sveta. V druhom kole písali písomnú previerku po prezentácií o Slovensku. Následne vyplnili aj jednoduchú slepú mapku riek Slovenska. Tretie kolo predstavovali tajničky a zábavné ekohry a na záver ešte zaujímavosti o Žitave.

Všetci zúčastnení v troch kolách presvedčili, že ich kvíz zaujal a zvládli ho veľmi dobre.

Poradie jednotlivcov:
1. miesto: Hana Poláková (ZŠ s MŠ Lúky 1226)
2. miesto: Marcel Tokár (ZŠ Viliama Záborského)
3. miesto: Dávid Fritz (ZŠ Viliama Záborského)

Poradie družstiev:
1. miesto: ZŠ s MŠ Lúky 1226
2.miesto: ZŠ Viliama Záborského
3.miesto: ZŠ sv. Vojtecha

Účastníci boli odmenení vecnými cenami a diplomami, ktoré podporilo Mesto Vráble.

Zároveň sa celá škola zapojila aj do akcie „Modrý deň“, ktorý nás upozorňuje na dôležitosť pitnej vody a potrebu jej šetrenia, oblečením si niečoho modrého v daný deň.

PaedDr. Lenka Krajčovičová
(koordinátorka súťaže na ZŠ s MŠ Vráble, Lúky 1226 a vedúca Klubu SŽ)

 
     

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory