Zrealizované semináre Metodiky NTC v Bratislave a Banskej Bystrici | Strom života

Zrealizované semináre Metodiky NTC v Bratislave a Banskej Bystrici

V dňoch 10. – 12. marca 2014 sa uskutočnilo druhé kolo seminárov Metodiky NTC pod vedením jej autora Dr. Ranka Rajovića na Slovensku. Pre veľký záujem zo strany pedagógov, ale aj rodičov sme v Banskej Bystrici otvorili dva termíny, ktoré sa naplnili už niekoľko dní po ich zverejnení na webstránke Stromu života a to aj vďaka našim partnerom z OMEP Slovensko a mestu Banská Bystrica.


Cieľom seminárov bola prezentácia ďalších východísk pre implementáciu Metodiky NTC a oboznámenie sa s praktickými ukážkami cvičení pre rozvoj abstraktného myslenia a asociácií v súlade s jednotlivými krokmi Metodiky NTC. Seminárov sa zúčastnilo spolu viac ako 100 účastníkov, ktorí na záver dostali domácu úlohu pre precvičenie postupov implementácie metodiky. Pre účastníkov workshopov sme zriadili uzatvorenú facebookovú skupinu, kde môžu prezentovať a zdieľať nové nápady ako metodiku využívať v praxi. Účastníci zároveň získali certifikát oprávňujúci k využívaniu Metodiky NTC v škôlkach i domácom prostredí. Certifikáty s jedinečným číselným kódom poslúžia aj pre prihlásenie sa do pripravovanej medzinárodnej databázy účastníkov vzdelávania NTC.

Ďalšie kolo seminárov, tzv. 2. stupeň je po dohode s Dr. Rajovićom pripravený na september 2014. Do tohto času pripravujeme ponuku NTC hračiek,  ako aj vydanie ďalšej publíkácie – Praktickej príručky NTC v slovenskej verzii. O každej novinke Vás budeme informovať prostredníctvom webstránky Stromu života ako aj na FB stránke NTC Slovensko.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na [email protected]

Tešíme sa ďalšiu spoluprácu,
Tím Stromu života –  NTC Slovensko.

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory