Deň Zeme v Ludaniciach | Strom života

Deň Zeme v Ludaniciach

VZDUCH sa musí vyvetrať, VODA sa musí umyť, aby ZEM nestratila PÔDU pod nohami. 

Aj týmto heslom sa riadili členovia Klubu Stromu života MRAVENISKO, keď sa rozhodli podporiť Deň Zeme vyčistením areálu školy a jeho blízkeho okolia.


V poslednej dobe môžeme byť svedkami toho, že sa čoraz menej ľudí zaujíma o prostredie, v ktorom žijú. Svedčia o tom čierne skládky odpadu v lesoch, špinavé mestá a smeti pri cestách. Táto skutočnosť je ešte smutnejšia o to, že si každoročne 22. apríla pripomíname medzinárodný “Deň Zeme”. Deň, kedy ľudia ktorým záleží na mieste kde žijú,  spoja svoje sily. Bolo to tak aj v Klube Stromu života MRAVENISKO už v stredu 16. apríla. Počas tohto dňa ste mohli v uliciach Ludaníc stretnúť členov klubu s veľkými tmavými vrecami. Tie postupne  napĺňali predmetmi, ktoré do prírody určite  nepatria.

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory