Nechajme rieku žiť | Strom života

Nechajme rieku žiť

Jarné mesiace marec a apríl prinášajú so sebou dva významné medzinárodné dni: deň vody a deň Zeme. Pri tejto príležitosti sa na mnohých miestach konajú podujatia zamerané na zveľaďovanie prostredia a čistenie vodných tokov, najmä ich okolia.


Stalo sa už tradíciou, že členovia Klubu SŽ Plánka sa každoročne zapájajú do pracovných aktivít pri čistení brehov potoka Trnávka v obci Hraň. V piatok, 11. apríla 2014, sa naši stromáci stretli už po štvrtýkrát pri zveľaďovaní lokality, ktorá je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Východoslovenská rovina.

V rámci Dňa Zeme prispeli k čistote vodných tokov aj tým, že vyzbierali 20 vriec plastového odpadu.

Akcia sa konala v spolupráci s OÚ v Hrani, za aktívnej podpory p. starostky Ing. Heleny Zuskáčovej.

                             

Mgr. Kvetoslava Rojtášová, Klub SŽ Plánka, ZŠ s MŠ v Novosade

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory