Prezentácia výstupov projektu BeFoRe v Rakúsku | Strom života

Prezentácia výstupov projektu BeFoRe v Rakúsku

Zástupcovia občianskeho združenia Strom života sa dňa 26.3.2014, tak ako minulý rok, zúčastnili v rakúskom Tullne medzinárodnej konferencie zameranej na ochranu pôdy a udržateľnosť v dunajskom regióne s názvom Sustainable Land Use, Soil Protection and Rural Development.


Workshopu, ktorý bol realizovaný v rámci projektu SONDAR, sa okrem expertov zo Slovenska a Rakúska zúčastnili aj experti z Nemecka, Česka, Maďarska, Chorvátska, Srbska, Rumunska, Moldavska a Švédska. 

Na konferencii mal Strom života spolu so svojimi partnermi z Úradu Dolnorakúskej vlády možnosť prezentovať doterajšie výsledky projektu cezhraničnej spolupráce BeFoRe. Prezentáciu výsledkov projektu BeFoRe za rakúskeho partnera viedla Isabella Sattler z Úradu Dolnorakúskej vlády a za slovenských partnerov Martin a Richard Weber zo Stromu života. 

Cezhraničný projekt BeFoRe, ktorý sa už pomaly blíži do svojej záverečnej fázy, priniesol projektovým partnerom oboch zúčastnených krajín mnoho skúseností v oblasti participácie verejnosti s ohľadom na udržateľnosť.

Na dosiahnutie tohto cieľa boli v rámci projektu vypracované štúdie indikátorov udržateľnosti v dotknutých regiónoch (na Slovensku v Malokarpatskej oblasti a v Rakúsku v regióne Triestingtal). V rámci projektu boli na základe týchto štúdii vypracované návrhy opatrení pre samosprávy, ako lepšie riadiť proces verejnej participácie so zreteľom na udržateľnosť.

Tieto opatrenia vznikali v spolupráci cezhraničných partnerov aj vďaka viacerým pracovným stretnutiam na Slovensku a v Rakúsku.

Okrem výstupov v oblasti participácie občanov v samospráve boli na konferencii prezentované výsledky dvojročnej práce na učebniciach pre environmentálnu výchovu a udržateľný rozvoj pre 5.-9. ročník ZŠ, ktoré taktiež vznikli v rámci projektu. Prezentácia týchto publikácii sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom zo strany účastníkov konferencie.

V rámci projektu čakajú projektových partnerov ešte záverečné stretnutia, na ktorých budú výsledky projektu prezentované verejnosti.

Nižšie si môžete pozrieť rozhovor s DI Ciristianom Steinerom, zástupcom hlavného projektového partnera z Rakúska.Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory