Cezhraničné Peer review stretnutie na Slovensku | Strom života

Cezhraničné Peer review stretnutie na Slovensku

Pondelkové ráno, 28.4., sa nieslo v znamení stretnutia s našimi projektovými priateľmi z Rakúska. Ani ťažké, dažďové mraky na obzore neodradili našu neveľkú skupinku započať bohatý program na Devínskej Kobyle – Sandbergu. Za Rakúsku stranu sa stretnutia zúčastnili, Therese Stickler, Andrea Cepissak, Isabella Sattler, Anton Kornfeld (jediný zástupca učiteľov) a Elisabeth Hainfellner.


Prvá zastávka sa uskutočnila pri meteorologickej stanici, kde sa zahraniční hostia zoznámili s unikátnou faunou aj flórou tejto oblasti, s projektami, ktoré boli realizované v súčinnosti s mestskou časťou a jej občanmi a taktiež sa dozvedeli viac o histórií a turistickej využiteľnosti regiónu. Hosťom tohto bloku bol aj starosta mestskej časti Devínska nová Ves, pán Milan Jambor.

DSC_0055V druhej časti nášho programu sme sa plynule presunuli do konferenčnej miestnosti pod hradom Devín. Živá diskusia, aj za účasti pána Radošinského – starostu Chtelnice sa venovala aktuálnym problémom v otázkach participatívnej demokracie na Slovensku ale aj v Rakúsku. Diskutovalo sa o realizovaných, ale aj o možných  opatreniach. Skúsenejší partneri spoza hranice taktiež navrhli niekoľko zaujímavých riešení. Z ich obsahom vás      oboznámime v niektorom z ďalších článkov. Všetkým zúčastneným bolo jasné, že tak komplexnú tematiku nie je  možné obsiahnuť v rámci hodinu a pol trvajúceho bloku. Účastníci však z nej odchádzali pozitívne naladení s návrhmi  pre ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

Po dobrom obede sme ušli búrkovým mračnám na Lamačskú základnú školu. Poobedný program priblížil Rakúskym  partnerom činnosť Stromu života na školách. Spoznali obsah, tvorbu a spracovanie vzdelávacích metodík pre žiakov,  ako aj činnosť samotnej školy a nášho najúspešnejšieho klubu – Lamačských sôv v nej. Zaujímavým spestrením bolo  vystúpenie pána Radošinského, ktorý hovoril o tom, aké reálne kroky podnikol vďaka projektu BeFoRe vo svojej obci. Prehliadka školských priestorov predznamenávala, že sa blíži posledná časť programu.

Záver stretnutia sa odohral kúsok od jeho začiatku – na hrade Devín. Naša kultúrna a historická dominanta a jedno z najvýznamnejších miest očarilo našich hostí natoľko, že debata o ňom ďaleko presiahla plánovaný čas naň.

Spolu so západom slnka za horizont, na spojnici našich krajín sme naše stretnutie v priateľskom duchu ukončili.

Veríme, že rovnako, ako v nás táto návšteva zanechala dobrý dojem a motiváciu, tak aj naši partneri budú na tento deň spomínať v úsmevom a s pozitívnou vyhliadkou pre budúcu spoluprácu.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory