Envitalent na lúke, rieke a v lesoch Banskej Bystrice | Strom života

Envitalent na lúke, rieke a v lesoch Banskej Bystrice

Projekt Envitalent sa práve nachádza v strednej fáze svojej realizácie a moravsko-sliezsky projektový tím navštívil máji Banskú Bystricu po druhýkrát. Na zástupcov Úradu Moravsko-sliezskeho kraja a pedagógov čakalo oficiálne privítanie viceprimátorkou mesta, bádateľský program v Gymnáziu Andreja Sládkoviča a v ZŠ Ďumbierska. Upršané počasie hostí neodradilo ani od monitoringu rieky Hron, lektorovanej návštevy Králickej tiesňavy a Španej Doliny s jej impozantnými zákutiami.


V poradí druhá mobilita českých partnerov bola zahájená v historickej budove Mestskej radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici príhovorom Doc. RNDr. Kataríny Čižmárovej, CSc. – víceprimátorky mesta. Po vecnej diskusii o priebehu projektu nasledovala komentovaná prehliadka budovy a presun do Gymnázia Andrea Sládkoviča. Tu sa hostia zapojili do procesu prieskumu vzoriek odobraných z toku potoka Tajovka a pokračovali  spolu so slovenským projektovým tímom do ZŠ Ďumbierska na prezentáciu historických súvislostí pretvárania koryta rieky Hron. Následne sa zúčastnili interaktívnej výstavy zameranej na globálnu výchovu “Svetový supermarket” v sprievode žiačok základnej školy.

 
Uvítanie v Mestskej radnici  V Gymnáziu Andreja Sládkoviča  Bádateľské aktivity
                
 ZŠ Ďumbierska  Prednáška o koryte rieky Hron  “Svetový supermarket”
 
   V Králickej tiesňave
               
Špania Dolina a prieskum koryta rieky Hron spojený s odberom vzoriek

Už v júni sa slovenský projektový tím zúčastní mobility na celokrajskú Konferenciu environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety v Strednej priemyslovej škole chemickej akademika  Heyrovského a Gymnáziu v Ostrave.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory