Vydarená spolupráca – firma pomáhala škole | Strom života

Vydarená spolupráca – firma pomáhala škole

Dňa  25.4. zrealizovali členovia Klubu Fándlyho stromáci zo Serede akciu v spolupráci s miestnou spoločnosťou NMH. Podujatie pozostávalo z teoretickej prednášky o separácii a recyklácii odpadov a praktického zberu odpadkov v okolí školy.


Cieľom akcie, ktorá sa konala v rámci súťaže Týždeň pre Zem, bolo poskytnúť Klubom Stromu života priestor na realizáciu valstných aktivít v spolupráci s firmami alebo miestnymi zastupiteľstavmi. Sereďská spoločnosť NMH s.r.o., ktorá sa venuje montáži recyklačných liniek, sa tejto možnosti aktívne chopila a prostredníctvom Stromu života sa nakontaktovala na miestny Klub Stromu života Fándlyho Stromáci.

Ako spoločnú aktivitu si Klub a firma NMH vybrali realizáciu workshopu, na ktorom sa deti zaujímavou formou dozvedeli informácie o dĺžke rozkladu jednotlivých zložiek odpadu a hravou formou si zopakovali zásady nakladania s odpadom.

O úspechu prednášky svedčia výpovede samotných žiakov:

Prezentácia sa nám veľmi páčila, bola výstižná. Aktivity a súťaže boli tiež zaujímavé. (Filip, Braňo, Adam)

Za spoločnosť NMH sa o akcii vyjadrila pani Veronika Ševčíková: Žiaci boli veľmi zlatí a aktívni, zapájali sa do súťaží a vymýšľali, čo všetko by sa dalo z vecí určených do odpadu znovu využiť v živote.

Ako druhú aktivitu si škola a spoločnosť NMH vybrali upratovanie okolia školy, na ktoré poskytla spoločnosť NMH deťom reflexné vesty pre ich väščiu bezpečnosť.

Sme radi za toto vydarené podujatie a sme radi, že existujú spoločnosti, ktoré majú záujem rozširovať povedomie detí o ochrane prírody.

Nižšie si môžete pozrieť ešte fotoprezentáciu z priebehu jednotlivých aktivít.


Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory