Čistenie Malého Dunaja 2014 | Strom života

Čistenie Malého Dunaja 2014

Strom života zorganizoval v poradí už tretí ročník čistenia koryta Malého Dunaja v rámci podujatia Naše Mesto. Podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto zastrešuje Nadácia Pontis v spolupráci s neziskovými organizáciami, školami alebo škôlkami. Počas dvoch dní upratovacej akcie sa 58 dobrovoľníkom podarilo vytiahnuť z vody viac ako 5 metrov kubických odpadu.


Čistenia koryta Malého Dunaja sa v prvý deň akcie (13.6.2014) zúčastnilo 32 a druhý deň (14.6.) 24 dobrovoľníkov z rôznych bratislavských firiem. Odpad, ktorý bolo možné vyzbierať, sa do rieky naplavil z hlavného mesta, alebo bol do rieky vyhodený nezodpovednými občanmi. Dobrovoľníci svojou obetavou prácou opäť prispeli ku skrášleniu tohto dôležitého biotopu, pričom z rieky sa tento rok podarilo vytiahnuť kuriozity ako televízor, hasiaci prístroj, boby a klasicky množstvo pneumatík.

V porovnaní s minulými ročníkmi však môžeme konštatovať, že odpadu bolo na vode menej, za čo patrí veľká vďaka aj všetkým dobrovoľníkom z minulých ročníkov čistiacej akcie.

Ako sa nám darilo tento rok na vode si môžete pozrieť v nasledujúcej reportáži.

O úspechu akcie svedčí aj reportáž na televízii TA3.

Ďakujeme ešte raz všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili akcie, Nadácii Pontis a Petrovi Petríkovi z Novej Dedinky (splavma.sk) za zabezpečenie lodiek.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory