Lesná škola v Ostrave | Strom života

Lesná škola v Ostrave

Projektový tím Envitalentu zrealizoval ďalšiu mobilitu do Moravsko-sliezskeho kraja. Inšpirácie nie je nikdy dosť, preto sa mobilita uskutočnila počas celokrajskej konferencie “Přírodní a kulturní dědictví regionů ČR a jejich management”, ktorej súčasťou bola exkurzia do prírodnej rezervácie Řezávka a návšteva Lesnej školy v Ostrave.


Mobilita už tradične začala v priestoroch Strednej priemyslovej školy chemickej akademika Heyrovského a Gymnázia v Ostrave.  Konferenciu svojim príhovorom slávnostne otvorila Mgr. Věra Palková – námestníčka župana Moravsko-sliezskeho kraja. Ďalej nasledovali pútavé príspevky účastníkov konferencie zamerané najmä na projekty ochrany a zveľaďovania lokálneho prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu. V ďalšom programe sa slovenská delegácia premiestnila na okraj Ostravy do prírodnej rezervácie Řezávka, kde spolu s účastníkmi konferencie absolvovala exkurziu v sprievode RNDr. Jana Mayera (ZO ČSOP ALCEDO). Na záver prvého dňa bol pripravený zaujímavý program v Lesnej škole v Bělskom lese na okraji Ostravy. Účastníci si vypočuli prednášku o histórii a súčasnosti Lesnej školy a prizvaný hosť konferencie RNDr. Radim Misiaček predniesol prezentáciou podložený pohľad na prírodné a kultúrne dedičstvo Japonska. Každý z účastníkov konferencie dostal od Lesnej školy stavebnicu vtáčej búdky, ktorú si mnohí poskladali na mieste. Druhý deň nasledovala exkurzia k priehrade Morávka a k rybím liahňam v jej areáli ako aj etnografická expozícia v knižnici v Raškovicích.

Otvorenie konferencie a praktické aktivity v učebniach SPŠCH Terénna exkurzia “Řezávka”
                   Návšteva lesnej školy v Ostrave

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory