Vyhodnotenie súťaže Dni Biodiverzity a Nevzdávaj to 2014 | Strom života

Vyhodnotenie súťaže Dni Biodiverzity a Nevzdávaj to 2014

Pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity (22. máj) prebiehala od 19.5. do 6.6. eko-výchovná súťaž Stromu života s názvom Dni biodiverzity, ktorá bola tento rok zameraná na tému NETOPIERE. Paralelne s ňou prebiehala aj súťaž Nevzdávaj to, ktorou si deti v Kluboch pripomínali Svetový deň životného prostredia (5. jún).


O význame netopierov v ekosystéme a pre celú planétu sa mali možnosť naši členovia dozvedieť prostredníctvom riešenia zaujímavých súťažných úloh.

Súťažné úlohy boli rozdelené do dvoch úrovní náročnosti. V prvej mali napríklad deti za úlohu ozdobiť vlastné tričká, vrecká alebo tašky motívmi netopierov. V druhej úrovni náročnosti hľadali deti spoločné väzby medzi jednotlivými zložkami ekosystému, ako je hmyz, netopir, človek, jaskyňa, vodná hladina a pod. Okrem toho mali deti za úlohu zhotoviť a osadiť netopieriu búdku z dreva. V rámci spoločných aktivít realizovali deti lokálny monitoring netopierov a tvorili info plagát o netopieroch na škole.

Do súťaže sa zapojilo 10 Klubov, pričom výsledky súťaže boli nasledovné:

1. miesto – Klub Lamačské sovy, Bratislava
2. miesto – Klub Limba, Spišská Belá
3. miesto – Klub Slimáčik, Šaľa

Výhercom srdečne blahoželáme a zasielame atraktívne vecné ceny. Nižšie si môžete prezrieť prezentáciu aktivít zapojených Klubov v krátkej prezentácii.


Do súťaže Nevzdávaj to sa tento rok zapojilo päť Klubov, ktoré sa za pomoci tanečných kreácii snažili vyjadriť svoj pozitívny postoj k životu a planéte Zem. Zo všetkých zaslaných príspevkov vybrala porota najzaujímavejšie video z Klubu Bobríci z Lozorna, ktorým sa deti snažili poukázať na nutnosť rešpektovania sociálnych rozdielov v spoločnosti a poukázanie na silu priateľstva a rešpektovania sa navzájom.

Ďakujeme všetkým Klubom za zaslané materiály a tešíme sa na ďalšiu účasť v súťažiach Stromu života.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory