Ekohoteláci sa chystajú do Nemecka | Strom života

Ekohoteláci sa chystajú do Nemecka

Koncom októbra sa uskutoční v Nemecku, neďaleko Freiburgu, ďalšie z pravidelných stretnutí členských a partnerských organizácií, ktoré zastrešuje medzinárodná organizácia IYNF (International Young Naturefriends). Ide o organizácie venujúce sa ochrane prírody a pracujúce najmä s mladými ľuďmi. Medzi takmer 40 účastníkmi z celého sveta nebudú chýbať ani zástupcovia Stromu života.

Rok 2014 bol organizáciou IYNF vyhlásený ako „Rok mestskej prírody“ (Year of Urban Outdoors), s cieľom podporiť mladých ľudí pri pretváraní mestských priestorov na miesta viac vhodnejšie pre život, zelenšie a príjemnejšie, prostredníctvom ich tvorivosti, environmentálnych a spoločenských podujatí. Cieľom stretnutia je motivovať účastníkov objavovať spôsoby, pomocou ktorých môže mládež meniť mestské prostredie tak, aby to malo pozitívny dopad aj v širšom, celospoločenskom, meradle. Počas stretnutia sa budú využívať metódy neformálneho vzdelávania, ako sú skupinové aktivity, prezentácie, riadená diskusia s priestorom na vyjadrenie sa, akčné plánovanie a hodnotenie. Budú prezentované prípadové štúdie mestského aktivizmu, práca rôznych hnutí, budú sa skúmať kultúrne bariéry a príležitosti pri organizovaní mestských iniciatív a účastníci taktiež uvidia, ako celostný prístup a aktivity v prírode môžu byť použité ako silný nástroj pre povzbudenie mládeže pri budovaní komunity.  Budú sa hľadať projekty, ktoré by členským a partnerským organizáciám umožnili spoluprácu a posilnili vzťahy medzi nimi. Samozrejme nebudú chýbať ani informácie o možnostiach financovania projektov z rôznych európskych fondov.

Za Strom života sa stretnutia zúčastnia študenti Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera z Piešťan, Alexandra Pešková a Christopher Williams, ktorí budú prítomným prezentovať nielen činnosť Stromu života, ale aj činnosť miestneho stromáckeho Klubu Ekohotelák. 

planningloga

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory