Mobilita v Prahe | Strom života

Mobilita v Prahe

Projekt cezhraničnej spolupráce prešiel do druhej polovice svojej realizácie. Rozšírený projektový tím z Banskej Bystrice spolu s ostravskými partnermi úspešne absolvoval mobilitu v pražských inštitúciách zaoberajúcich sa talentovanými deťmi v oblasti prírodných vied. Celý program pripravila a sprevádzala ním pani doc.Milada Švecová z Klubu ekologickej výchovy v Prahe.


Za Banskú Bystricu sa mobility zúčastnili zástupcovia Mestského úradu, kancelárie Stromu života, ZŠ Ďumbierskej a Gymnázia A. Sládkoviča. Cieľom cesty bola návšteva najvýznamnejších pražských organizácií zaoberajúcich sa výchovou a vzdelávaním talentov v oblasti prírodných vied. Slovenský projektový tím navštívil Gymnázium Christiana Dopplera, prírodnú rezerváciu Český Kras, pražskú ZOO a Prírodovedeckú fakultu Karlovej Univerzity počas vernisáže víťazných výtvarných prác k Medzinárodnému roku kryštalografie. Zástupcovia slovenských organizácií získali množstvo inšpirácie pre výchovno-vzdelávacie aktivity a v rámci pracovných stretnutí boli prijaté kroky smerom k úspešnej realizácii ďalších pripravovaných projektových aktivít.

Cesta mikrobusom do Prahy Privítanie v Prezidentskej záhrade Praž. hradu Staromestské námestie
 Skleník pre hradné črepníkové rastliny  Dendrológia v podaní doc. Švecovej  Východiskový bod do Českého krasu
     
 Lom Malá amerika v Českom Krase Expedícia do bane V útrobách podzemia
     
 Uvítanie v pražskej ZOO  Prednáška o programoch EV v ZOO  Prehliadka pavilónov
     
 Gymnázium Ch. Dopplera  Vernisáž výtvarných prác na Prf UK  Cesta domov…

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory