Seminár – Moderná environmentálna výchova | Strom života

Seminár – Moderná environmentálna výchova

Kapacity na semináre sú naplnené, ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na stretnutie. Predstavíme Vám nové projekty, učebnice, metodické príručky, prístroje a webovú aplikáciu pre efektívnejšiu environmentálnu výchovu.


Semináre sú určené najmä vedúcim Klubov Stromu života ako aj ostatným učiteľom základných škôl a budú sa konať 24.11. v Bratislave, 25.11. vo Zvolene a 26.11. v Poprade.
Pre účastníkov bude zabezpečené aj malé občerstvenie počas semináru. Účastníci nehradia žiadny poplatok, iba vlastné náklady na cestovné.

Vyberáme z obsahu seminára, ktorý bude trvať od 9:30 do cca 14.00:

  • Predstavenie činnosti Stromu života, časopisu Strom, časopisu Stromáčik, newslettra Stromoviny, talentovej súťaže Envitalent a sprievodných súťaží pre deti, ktoré prebiehajú počas celého školského roka
  • Učebnice environmentálnej výchovy pre 5. až 9. ročník základných škôl, ktorých súčasťou sú aj metodické príručky pre učiteľa. Tie navrhujú učiteľovi spôsob výučby konkrétnej témy metódou EUR – evokácia, uvedomenie, reflexia
  • Bioprofily miest a obcí Slovenska – projekty praktickej environmentálnej výchovy, terénne merania s prístrojmi a pomôckami, ktoré si od Stromu života môžete zdarma vypožičať, online záznamové karty a stromácka sociálna sieť aj pre deti
  • Grantový program Stromu života – ako si správne napísať projekt a ako sa uchádzať o dotáciu v rámci Stromu života
  • Medzinárodný projekt ENVI-MOBILE – aplikácia pre mobilné telefóny, možnosti participácie na projekte (projekt je schválený a nachádza sa v úvodnej fáze)
  • Diskusia

Podrobnejšie informácie Vám rád poskytne náš koordinátor Vlado Dobiaš, na telefónnom čísle 0948 525 880 alebo e-mailovej adrese [email protected] Na uvedenú emailovú adresu je potrebné zaslať aj záväznú prihlášku formou jednoduchého e-mailu, v ktorej uvediete Vaše meno a priezvisko, kontaktnú adresu, Vašu pracovnú pozíciu a mesto, v ktorom sa seminára chcete zúčastniť. Všetkým uchádzačom v dostatočnom predstihu zašleme presnú adresu miesta kde sa konkrétny seminár bude konať.

Účastnícky poplatok:     0,- EUR


Bio-profily miest a obcí Slovenska

Hlavným cieľom projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska je aktívna účasť mladých ľudí na zisťovaní indikátorov kvality lokálneho životného prostredia komunity a na vytváraní bio-profilov miest a obcí Slovenska. Pre efektívny monitoring sú pre vás k dispozícií vytvorené metodické materiály, potrebné prístroje a pomôcky a interaktívna webová stránka. Svoje skúsenosti z monitoringov a nielen to, môžete zdieľať prostredníctvom stromáckej sociálnej siete.

Zatepľujú sa paneláky aj vo vašom meste? Viete, že v ich štrbinách môžu žiť netopiere? Všetky druhy netopierov na Slovensku sú zákonom chránené a ohrozené. Zistite ich výskyt skôr ako budú zamurované. Ako? Pomocou prístroja Batscanner ich hravo nájdete a identifikujete! Zaujímavosti zo sveta netopierov, presný návod ako postupovať pri monitoringu nájdete v projekte Netopiere.
Chcete mať vlastné monitorovacie stanice na zisťovanie kvality ovzdušia? “Postavte” si ich svojpomocne, kde skvelým pomocníkom budú práve projekty Kyslý dážď a Ozón. V prvom budete merať zrážky a ich kyslosť pomocou digitálneho pH metra alebo lakmusových papierikov. Zvýšenú koncentráciu škodlivého prízemného ozónu zistíte pomocou rastliniek tabaku, ktoré si môžete sami vypestovať. Citlivo reagujú na ozón tým, že sa im objavujú škvrny na listoch. Ich semienka vám zašleme na vyžiadanie.
Stále sa zvyšujúca intenzita dopravy vážne ovplyvňuje kvalitu bývania a naše zdravie. Okrem iných škodlivín doprava produkuje aj oxid uhoľnatý, ktorý odborníci nazývajú aj “tichý zabijak”. Hádajte prečo. Zvýšený hluk z dopravy veľakrát už  ani nevnímame, no jeho dôsledky sa odrážajú na našom zdraví, prejavmi migrény alebo zvýšenom strese. Hluk aj koncentráciu CO jednoducho zmeriate pomocou prístroja Logbook GL, ktorý si u nás jednoducho zapožičiate ak sa zapojíte do projektu Doprava.
Aká je kvalita vody v priľahlom potoku alebo vo vodnej nádrži vašej obce? Je vhodná pre život rastlín a živočíchov? Na zisťovanie kvality povrchových vôd si v rámci projektu Živá rieka môžete zapožičať chemický kufrík Environmental monitoring test kit pomocou, ktorého hravou formou jednoducho zistíte základné ukazovatele kvality vody.
Určite poznáte nejaký prameň alebo studničku vo vašom okolí. Radi by ste ju vyčistili a skrášlili, len neviete či je voda vhodná na pitie? Pomocou sady na meranie kvality studničnej vody zistíte či spĺňa základné parametre na to aby bola pitnou. Voda, prameň života je projekt nielen o pitnej vode. Načrite do živej vody spolu s našimi projektami.

Klimatická zmena a  s tým súvisiace globálne otepľovanie tu jednoducho sú a s ich negatívnymi dopadmi sa musíme vysporiadať a zo všetkých síl by sme sa mali snažiť tento vplyv zmierniť. Mestá sú akési tepelné ostrovy v krajine, ktoré odrážajú do atmosféry množstvo tepla. Vegetácia – zeleň je nenahraditeľným prvkom, ktorý dokáže prostredie efektívne ochladiť. Neveríte? Pomocou teplomeru a vlhkomeru v jednom skúste zmerať teplotu a vlhkosť na asfalte, trávniku alebo v parku. Už určite tušíte v čom je rozdiel. Projekt Klimatická zmena a projekt Zeleň vám okrem zábavných meraní poskytne aj množstvo zaujímavých informácií o Klimatickej zmene a význame zelene v živote človeka.

Okrem týchto 8 projektov sme pre vás pripravili ešte ďalších 27! Spoznajte ich a zapojte sa do tvorby bio-profilov miest a obcí na Slovensku! Staňte sa stromákmi, buďte súčasťou celoslovenského monitoringu mladých, buďte aktívnymi členmi webového portálu “SomBio”. Výsledky monitoringov sa zobrazia na mape bioprofilov Slovenska, kde ich bude môcť každý vidieť a diskutovať o nich.

Bio-profily miest a obcí Slovenska – prehľad programov a jednotlivých projektov:

Program: Odporúčané projekty pre jednotlivé ročníky:
5. ročník 6. ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník
Ovzdušie
“Modré z neba”
dedicstvo
“Krajina pokladov”
biodiverzita
“Dúha života”

“Tajomná energia”

“Bližšie k človeku”
ziva voda
“Živá voda”
odpady
“Zakliata hora”
separacia cierne skladky

Programy vzdelávania Stromu života podporujú:

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory