Mladý ekológ na interaktívnej výstave | Strom života

Mladý ekológ na interaktívnej výstave

V dňoch 18. – 19. novembra sa členovia Klubu Stromu života Mladý ekológ zo ZŠ s MŠ Vráble, Lúky 1226 zúčastnili interaktívnej výstavy pri príležitosti Týždňa vedy a techniky v priestoroch Gymnázia, Vráble. Výstava bola zameraná na projekty a prezentácie s environmentálnou tematikou.


Stromáci si mohli pozrieť a vyskúšať fyzikálne i chemické pokusy na tému „Ochrana životného prostredia“. Súčasťou výstavy boli aj prezentácie prác žiakov základných škôl – plagáty, výkresy, 3D modely.
Aj naša škola sa zapojila do výstavy s tromi ekoplagátmi a stromáčky z nášho klubu vytvorili 3D projekt. Pomenovali ho „Protiklady krajiny“, kde využili všetko z odpadu alebo z recyklovaného materiálu. Naplno využili kreativitu a svoje vedomosti použili v praxi.
Z výstavy sme si odniesli veľa zaujímavých informácií a takto získané poznatky môžeme využívať v ďalšom vzdelávaní.
PaedDr. Lenka Krajčovičová, vedúca Klubu Mladý ekológ

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory