Decembrové stromoviny | Strom života

Decembrové stromoviny

Rok sa nám chýli ku koncu, je tu december a s ním… Vianoce. Práve vianočné sviatky najviac zaváňajú pôvodnými tradíciami, uchovávanými stáročia. Keď sa však bližšie pozrieme na naše zvyky, pochopíme, že Tri oriešky pre Popolušku ani nákupné strediská hrajúce Jingle Bells tu neboli odveky, a tak si predsa len môžeme položiť otázku ako trávili Vianoce naši predkovia a dozvedieť sa pritom o tradíciách, ktoré nám celkom známe nebudú. Úlohy zodpovedať túto otázku o podobe Vianoc v dobách minulých sa zhostili organizátori mnohých podujatí po celkom Slovensku a my veríme, že niektoré z nich nájdete aj v blízkosti Vašej školy.


Screen Shot 2014-11-30 at 19.23.28


Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory