Mikuláš v Kyjove | Strom života

Mikuláš v Kyjove

Šiesty december je sviatkom, na ktorý sa tešia všetci, veľkí, aj malí. V Kyjove sa už stalo tradíciou, že Mikuláš prichádza do dediny, aby rozsvietil vianočný stromček a rozdal dedinčanom plné vrece sladkostí. „Mikuláš na dedine“ je jedno z podujatí, ktoré organizuje Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v spolupráci s Obecným úradom v Kyjove.


Tohtoročný Mikuláš prišiel do dediny po blate, v doprovode čertov a anjelov. Najmenšie ratolesti nechápavo zazerali a bojazlivo sa držali rúk svojich mám. Školáci zarecitovali Mikulášovi básničky, zaspievali pesničky a čakali, čo im Mikuláš nadelí. Dedko Mikuláš rozdal všetko, čo v batohu mal.
PaedDr. Anna Molnárová

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory