Vyhodnotenie súťaže Envitalent | Strom života

Vyhodnotenie súťaže Envitalent

Prinášame vám prvé vyhodnotenie biologickej súťaže Envitalent za obdobie september – október – november. Deti počas troch mesiacov plnili úlohy, ktoré preverili ich vedomosti z biológie, no otestovali aj ich pozornosť či schopnosť čítať text s porozumením jeho obsahu.


Celkovo sa hodnotili odpovede od takmer 300 detí. Jednotlivým odpovediam bol na základe ich správnosti pridelený zodpovedajúci počet bodov. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov sa môžu tešiť na pekné vecné ceny.

F kategória (3.-5. ročník základných škôl)

Mladší žiaci – zapojilo sa 17 detí, maximálny počet bodov bol 46.
1. miesto: Tadeáš Gurka (Klub Limba, Spišská Belá) – 45,5 bodov
2. miesto: Laura Öri  (Klub Enviráčik, Komárno) – 43,5 bodov
3. miesto: Dorota Soósová (Klub Enviráčik, Komárno) – 42,5 bodov

Starší žiaci – zapojilo sa 68 detí, maximálny počet bodov bol 63,5.
1. miesto: Tamara Omámiková (Klub Dúha, Udiča) – 62 bodov
2. miesto: Timea Jacková (Klub Envirokamaráti pod Spišským hradom – Spišské Podhradie) – 61 bodov
                 Adam Flimel (Klub Vavrinec, Nedožery – Brežany) – 61 bodov
3. miesto: Jakub Jakubčin (Klub Stromáci, Zvolen) – 60,5 bodov

E kategória (5.-9. ročník základnej školy a 1.-4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom)

Zapojilo sa 45 detí, maximálny počet bodov bol 83.
1. miesto: Simona Hašanová (Klub Mravenisko, Ludanice) – 79 bodov
2. miesto: Peter Nociar (individuálny člen, Lučenec) – 76 bodov
3. miesto: Bianka Tanyasiová (Klub Snežienky, Poprad) – 74 bodov

D kategória (6.-7. ročník základnej školy a 1.-2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom)

Zapojilo sa 110 detí, maximálny počet bodov bol 73.
1. miesto: Karolína Neupaverová (Klub Snežienky, Poprad) – 68,5 bodov
2. miesto: Slávka Medúsová (Klub Na Hôrke, Nitra) – 66,5 bodov
3. miesto: Terézia Koleková (Klub Crocus, Hlohovec) – 65 bodov

C kategória (8.-9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom):

Zapojilo sa 56 detí, maximálny počet bodov bol 81.
1. miesto: Bianka Tanyasiová (Klub Snežienky, Poprad) – 81 bodov
2. miesto: Lucia Gálová (Klub Mravenisko, Ludanice) – 80 bodov
3. miesto: Simona Hašanová (Klub Mravenisko, Ludanice) – 79 bodov
                Anabela Lieskovská (Klub Stromáci, Mojmírovce) – 79 bodov

Víťazom srdečne blahoželáme!

Súťaž pokračuje ďalej novým súťažným obdobím (december – január – február). Súťažné otázky nájdete každý mesiac ako prílohu časopisu Strom.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory