ENVIMOBILE, úspešný “výkop” ďalšieho nového projektu. | Strom života

ENVIMOBILE, úspešný “výkop” ďalšieho nového projektu.

Strom života zahájil na jeseň minulého roka ďalší zaujímavý projekt s názvom ENVIMOBILE v úzkej spolupráci s občianskym združením INAK. V rámci tohto medzinárodného projektu bude 5 organizácií spolupracovať na tvorbe metodických materiálov a mobilnej databázy, zameraných na integráciu environmentálnej výchovy do vyučovania a motiváciu študentov.


Úvodné, dvojdňové stretnutie partnerov projektu sa konalo v prvej polovici decembra v Bratislave. Na tento “kick-off” projektu prišli zástupcovia organizácií a to konkrétne z národnej rady pre výskum Consoliglio nazionala delle ricerche z Talianska (Franecsca Martelli, Antonio Raschi, Luciano Massetti), z organizácie v oblasti vzdelávania a udržateľnosti VITA XXI SLP zo Španielska (Juan Diego Lopez Giraldo), zo Základného článku hnutia Brontosaurus Modrý Kámen z Českej republiky (Anna Vitešníková, Eva Pavelová) a náš najbližší partner INAK z Bratislavy (Adriana Kováčová).
Úvod stretnutia okrem privítania patril predstaveniu činnosti jednotlivých organizácií prostredníctvom zaujímavých prezentácií. V ďalších bodoch programu si partneri spoločne spresnili pravidlá financovania, všetky aktivity a harmonogram projektu pod vedením skúsenej lektorky Adriany Kováčovej v spolupráci s  Kamilom Štaffom, programovým manažérom Stromu života.
Celé dvojdňové podujatie sa nieslo v priateľskej atmosfére a po skončení celodenného oficiálneho programu pokračovali vzájomné diskusie aj v neformálnom prostredí.
Tešíme sa na ďalšie stretnutia s partnermi a veríme v  úspešné napredovanie projektu ENVIMOBILE.

     
     

Stručne o projekte ENVIMOBILE:

Celý názov projektu: Integration of mobile learning into environmental education fostering local communities’ development.

Ciele projektu
:
– zvýšenie záujmu o lokálny komunitný rozvoj,
– zvýšenie povedomia o životnom prostredí študentov a učiteľov na 2. stupni ZŠ a SŠ,
– podpora medzipredmetového vyučovania environmentálnej výchovy,
– podpora integrácie IKT do vyučovania,
– podpora učenia sa odborne zameraného anglického jazyka.

Výstupy projektu
:
– učebné materiály – 50 metodík pre medzipredmetovú výučbu environmentálnej výchovy (II. stupeň ZŠ) a podporu rozvoja miestnych komunít – SK,
– mobilná aplikácia s 500 interaktívnymi cvičeniami so zameraním na cudzí jazyk a environmentálnu výchovu – SK/EN,
– dizajn verejného miesta – návrh riešenia miestneho problému  a jeho prezentácia na verejnosti.

V rámci projektu sa bude 20 slovenských učiteľov aktívne podieľať na vytvorení databázy interaktívnych cvičení, využiteľných cez mobilnú aplikáciu, so zameraním na environmentálnu výchovu a cudzí jazyk (EN), ako aj na tvorbe metodík pre medzipredmetové vyučovanie environmentálnej výchovy so zameraním na lokálny rozvoj, podporu IKT a jazyky.
Učitelia zapojení do tvorby týchto výstupov získajú grant na výmenný pobyt do zahraničia (Taliansko, Španielsko) a finančnú odmenu za tvorbu materiálov.

ZAPOJTE SA AJ VY!
Ak ste učiteľ alebo pracovník s mládežou a máte záujem zapojiť sa do tohto projektu,
zašlite nám do 18. januára 2015 vyplnenú, modrým perom podpísanú a naskenovanú predbežnú prihlášku
na emailovú adresu [email protected]

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory