Staň sa súčasťou IYNF v roku 2016! | Strom života

Staň sa súčasťou IYNF v roku 2016!

Medzinárodná organizácia International Young Naturefriends pozýva mladých ľudí, aby sa zapojili do výzvy na dlhodobý dobrovoľnícky projekt na jej sekretariáte v Prahe. Ak hľadáš medzinárodné skúsenosti a túžiš sa stať dobrovoľníkom, pokračuj v čítaní.


Čo je EVS?

European Voluntary Service, alebo Európska dobrovoľnícka služba, je možnosť mobility pre mladých ľudí v rámci programu Európskej komisie Erasmus +. Projekt poskytuje dlhodobú príležitosť pre mladých ľudí, aby rozvíjali svoje kľúčové kompetencie a vyjadrili svoju osobnú zaangažovanosť prostredníctvom dobrovoľníckej práce na plný úväzok v zahraničí. Dôraz sa kladie na solidaritu, vzájomné porozumenie a toleranciu medzi mladými ľuďmi, a zároveň na posilnenie spoločenskej súdržnosti a podporu aktívneho občianstva.

IYNF organizuje dlhodobé projekty EVS v Prahe od roku 2003, ktoré si pozitívne cenia či už dobrovoľníci alebo samotná organizácia. V súčasnosti IYNF hľadá dvoch dobrovoľníkov, ktorí by sa pripojili k ich tímu od februára alebo marca 2016 na 12 mesiacov. Organizácia sa snaží uspieť so svojím projektom v programe Erasmus + s uzávierkou 30.4.2015.

Ako zistíš, či si vhodný kandidát?

Projektu EVS sa môžeš zúčastniť, ak spĺňaš nasledovné podmienky:
– máš 17 až 30 rokov (v čase začatia projektu v marci 2016)
– máš aspoň komunikatívnu znalosť angličtiny
– si ochotný žiť v Prahe 12 mesiacov

Ako vyzerá projekt EVS pre IYNF?

– Ako dobrovoľník pracuješ 30-35 hodín týždenne v medzinárodnej kancelárii IYNF v centre Prahy
– Máš možnosť pomáhať s rôznymi úlohami, tvoje pracovné povinnosti sú prispôsobené tvojim potrebám a záujmom, aby si bol schopný realizovať svoje nápady
– Medzi typické úlohy patrí: príprava materiálov, písanie článkov a aktualizácia sociálnych médií, podpora organizácie pri vzdelávacích aktivitách alebo workshopoch, podpora komunikácie s rôznymi  zúčastnenými subjektmi, a pod.
– Máš možnosť a priestor učiť sa a rozvíjať požadované zručnosti
– Máš možnosť pracovať na svojom vlastnom mini projekte a spoznáš rôzne príležitosti pre dobrovoľnícku a mládežnícku prácu v Prahe
– Máš možnosť cestovať na medzinárodné aktivity IYNF po celej Európe a podporovať aktivity českej členskej organizácie Dúha
– Môžeš sa zúčastniť kurzu českého jazyka a naučiť sa niečo o českej kultúre

Ako sa môžeš prihlásiť?

Vyplň, prosím, tento prihlasovací formulár do 15. marca 2015.

Tvoje úprimné odpovede pomôžu organizácii lepšie ťa spoznať a uľahčia výberový proces. Počas hodnotiaceho procesu bude kladený dôraz na rovnosť šancí, geografickú a rodovú rovnosť. Vytvor o sebe aj krátke video. Buď kreatívny a podeľ sa o túžbu a motiváciu stať sa dobrovoľníkom EVS pre IYNF.  

Ak budeš vybraný, môžeš očakávať pozvanie na Skype rozhovor koncom marca 2015. Je možné, že organizácia IYNF žiaľ nebude schopná odpovedať všetkým uchádzačom, preto ak nebudeš kontaktovaný do 15. apríla 2015, požaduj svoju žiadosť za neúspešnú.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory