Kurz Metodiky NTC v Bratislave | Strom života

Kurz Metodiky NTC v Bratislave

Strom života pre Vás pripravil ďalšie podujatia zo série vzdelávania Metodiky Nikola Tesla Centrum, ktorej autorom je neuroendorkinológ a riaditeľ Výboru pre nadané deti MENSA Interantional Dr. Ranko Rajović. Kurz je realizovaný s podporou dvoch bratislavských rodinných centier  RC Kramárik a RC Dlháčik a mediálne ho podporil internetový portál www.sdetmi.com.


Kurz je určený rodičom, starým rodičom  a pedagógom, ktorí majú záujem o zvyšovanie nadania a všestrannej inteligencie detí v predškolskom veku, ako aj v prvých ročníkoch základnej školy. Metodika NTC sa opiera o najnovšie poznatky z oblasti neurovedy, pričom vychádza z dlhoročných skúseností lekára internistu a zakladateľa srbskej MENSY Dr. Ranka Rajovića, ktorý Metodiku NTC vytvoril pre nadané deti s nadpriemerným IQ.  Čoskoro sa však ukázala potreba jej aplikácie pre všetky deti bez rozdielu.
Lektorom úvodných prednášok je Mgr. Miloš Vincík, PhD. Autor Metodiky NTC Dr. Ranko Rajović pricestuje 11. apríla 2015, aby zrealizoval nadväzujúci I. workshop zameraný na praktické cvičenia využiteľné v domácom prostredí ako aj v pedagogickej praxi.

Termíny kurzu Metodiky NTC:

Úvodná prednáška

  • 11. marca 2015 v čase od 17:00 do 18:30 v cene 10,-Eur – RC Kramárik, Uhrova ulica 18, 831 01 Bratislava / prihlášky emailom na [email protected] do 9.3.2015
  • 12. marca 2015 v čase od 18:00 do 19:30 v cene 10,-Eur – RC Dlháčik, ZŠ Majerníkova 60, 841 05 Bratislava / prihlášky emailom na [email protected] do 10.3.2015

Praktický workshop 1

  • 11. apríla 2015 v čase od 9:00 do 15:00 v cene 40,-Eur – RC Kramárik, Uhrova ulica 18, 831 01 Bratislava

Na workshop sa prihlasuje prostredníctvom on-line formulára.

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory