Časopis Strom budete môcť tvoriť vy | Strom života

Časopis Strom budete môcť tvoriť vy

Občianske združenie Strom života sa stalo úspešným prijímateľom dotácie z grantovej schémy Deutsche Bundesstiftung Umwelt – Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie (v skratke DBU). Nadácia poskytuje dotácie v nasledovných oblastiach: ekotechnológie, ekologický výskum, ochrana prírody, ekologicky orientované komunikácie a záchrana kultúrnych pamiatok.

Vďaka podpore z DBU a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prejde časopis Strom významnou zmenou. Obohatí sa o nové pravidelné rubriky, tipy a odporúčania, rozhovory s odborníkmi, hádanky, logické úlohy a súťaže, praktické rady a návody na výrobu predmetov z recyklovateľných materiálov a zaujímavých informácií. Ďalšou zmenou je, že redakčná rada časopisu sa rozšíri o detských prispievateľov, ktorí tak budú mať možnosť spoluvytvárať obsah časopisu Strom. Poslednou zaujímavosťou je, že bude vytvorená elektronická verzia časopisu pre mobilné telefóny spolu s eko-radami na každý deň. Partnerom projektu je nemecké združenie Grüne Liga (Zelená liga), ktoré bude vydávať podobný časopis v Nemecku. Našim zámerom je prepájať obsah oboch časopisov (napr. článok slovenského mládežníckeho redaktora môže vyjsť aj v nemeckom vydaní časopisu) a šikovných redaktorov vyslať na návštevu do Berlína.

Realizácia projektu je naplánovaná na roky 2015 – 2017, pričom v novom šate vyjde časopis v septembri 2015. Mnohé nové rubriky si však môžete vychutnať už od najbližšieho marcového čísla. Určite sme zvedaví na Vaše názory a podľa nich môžeme štruktúru časopisu ešte mierne korigovať. A pokiaľ máte záujem stať sa prispievateľom, všetky potrebné informácie nájdete tu:


Úvodné stretnutie partnerov projektu

Prvé stretnutie partnerov projektu prebiehalo v Bratislave v dňoch 20.-21.02.2015. Stretnutia sa zúčastnila zástupkyňa DBU – Romana Cermanová, zástupcovia združenia Grüne Liga: Ulrich Nowikow, Anke Ortmann, Dagmar Krawczik a Strom života reprezentovali: Jozef Kahan, Naďa Rázusová, Žofia Miklovičová a Stanislava Blahová. V rámci tohto dvojdňového pracovného stretnutia si nemecko – slovenskí partneri odprezentovali históriu, činnosť a aktivity v ťažiskových oblastiach svojich združení, spoločne prekonzultovali administratívne a finančné riadenie projektu a navrhli obsahovú formu a štruktúru elektronického časopisu Strom.

Počas druhého dňa pracovného stretnutia zástupcovia združenia Grüne Liga navštívili farmársky trh, kde mohli ochutnať tradičné slovenské potraviny a vlastnoručne vypestované či vyrábané regionálne výrobky. Následne si prezreli expozíciu v priestoroch Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea, približujúcu živú prírodu a biodiverzitu Slovenska. V závere druhého rokovacieho dňa sme pre partnerov pripravili ešte exkurziu po Devíne.

DBU1 dbu2 dbu3
dbu4 dbu5 dbu

gruneligaGrüne Liga ako sieť ekologických hnutí sa zasadzuje za ochranu a zlepšenie životného prostredia, pričom svoje aktivity zameriava predovšetkým na vzdelávanie a poradenstvo o životnom prostredí, turizmus šetrný voči prírode, znižovanie produkcie odpadov, ekologickú a zdravú výživu, ochranu živočíšnych a rastlinných druhov a na čistotu vody, pôdy a vzduchu.

 dbuiuventa


 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory