Deň učiteľov | Strom života

Deň učiteľov

Každoročne si 28. marca pripomíname Deň učiteľov. Je to sviatok všetých Vás, ktorí, venujete nielen svoj pracovný čas, ale mnohokrát aj svoj voľný čas, deťom či dospelím, aby ste ich vzdelávali.


Milí učitelia, Vedúci Klubov Stromu života, my pracovníci Stromu života si veľmi vážime Vašu prácu. Vážime si, že vďaka Vám, si deti viac vážia svoje okolie, životné prostredie, spoznávajú prírodu a sú teda vnímavejšie ku všetkému, čo sa okolo nich deje.

Veľká vďaka Vám patrí hlavne za všetku prácu, ktorú odvádzate vo svojom voľnom čase, či už pri príprave materiálov alebo organizovaní aktivít v Kluboch Stromu života. Prajeme Vám veľa energie, nápadov, radosti z práce a veľa vnímavých detí.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

Vaši stromáci

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory