Kurz Metodiky NTC v Bratislave už o dva dni | Strom života

Kurz Metodiky NTC v Bratislave už o dva dni

Kurz Metodiky NTC v Bratislave sa blíži, preto pozývame všetkých rodičov, starých rodičov a pedagógov ktorých cieľom je intenzívne pôsobiť na rozvoj všestrannej inteligencie svojich detí, aby spoznali medzinárodne uznávanú Metodikou NTC postavenú na medicínskych základoch autora – neuroendokrinológa Dr. Ranka Rajovića.


Kurz má ambíciu zvýšiť informovanosť a vedomosti rodičov a pedagógov o najnovších poznatkoch z oblasti neurológie a pedagogiky, ktoré spája Metodika NTC. Na úvodnej prednáške spoznáte východiská Metodiky NTC postavené na medicínskych poznatkoch a skúsenostiach Dr. Ranka Rajovića a ďalších úspešných ľudí. Workshop NTC 1 je následne zameraný na praktické návody a príklady práce s Metodikou NTC. Kľúčom k inteligencii a všestrannému nadaniu človeka nie je len počet neurónov v mozgu, ale predovšetkým množstvo spojení (synapsií) medzi nimi.   Až 98% synapsií sa vytvára v rannom detstve na základe rôznorodosti fyziologických a mentálnych podnetov ktoré dieťa prežíva. Súčasťou Metodiky NTC je stimulácia rozvoja abstraktného myslenia a asociácií, čo je kľúčom k nadpriemerným inteligenčným zručnostiam – funkčnému mysleniu.  Kurz je realizovaný s podporou dvoch bratislavských rodinných centier  RC Kramárik a RC Dlháčik a mediálne ho podporil internetový portál www.sdetmi.com
Termín úvodnej prednášky je z kapacitných dôvodov posunutý na 12.marca 2015 do RC Dlháčik.

Úvodná prednáška

  • 12. marca 2015 v čase od 18:00 do 19:30 v cene 10,-Eur – RC Dlháčik, ZŠ Majerníkova 60, 841 05 Bratislava / prihlášky emailom na [email protected] do 11. marca 2015

Praktický workshop 1

  • 11. apríla 2015 v čase od 9:00 do 15:00 v cene 40,-Eur – RC Kramárik, Uhrova ulica 18, 831 01 Bratislava

Na workshop sa prihlasuje prostredníctvom on-line formulára.

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory