Envimobile tréning v Trenčianskych Tepliciach | Strom života

Envimobile tréning v Trenčianskych Tepliciach

Tretí marcový týždeň patril prvému medzinárodnému tréningu učiteľov a ostatných pracovníkov s mládežou, ktorý sa uskutočnil v Trenčianskych Tepliciach v rámci projektu ENVI-MOBILE. Okrem krásneho predjarného teplého počasia, sprevádzala podujatie zapálená nálada účastníkov zo Španielska, Talianska, Česka a organizátorov zo Slovenska.


Cieľom tréningu bolo naučiť účastníkov vypracovávať metodické materiály na vybrané environmentálne témy a cvičenia pre mobilnú aplikáciu. Mobilná aplikácia bude viacjazyčná a deti sa tak budú môcť zdokonaliť v anglickej, španielskej, talianskej, českej a slovenskej environmentálnej slovnej zásobe. Hlavnými lektormi podujatia boli Adriana Kováčová z občianskeho združenia INAK a Jozef Kahan zo Stromu života. Úvod podujatia patril predstaveniu projektu a vzájomnému predstaveniu účastníkov. Podrobné predstavenie metódy E-U-R, podľa ktorej sa budú dané metodiky vypracovávať, bolo kľúčovou témou prvého dňa. Ďalšie príklady dobrej environmentálnej praxe a niekoľkých zaujímavých vzorov, ktoré človek čerpá z prírody, predstavil účastníkom náš španielsky partner Juan Diego Lopez Giraldo. Následne si učitelia vybrali jednu z 50 vzdelávacích oblastí, ktorú budú v ďalších mesiacoch rozpracovávať. Stanovenie vzdelávacích oblastí vyplynulo zo záverov medzinárodného prieskumu medzi učiteľmi, pričom tematicky sú oblasti rozdelené do 7 tematických okruhov. Do programu sme zaradili aj stretnutie a diskusiu s primátorom Trenčianskych Teplíc, pánom Štefanom Škultétym, ktorý odľahčil pracovné nasadenie účastníkov a dal im pocítiť, že sa tu môžu cítiť „ako doma“. Diskusia s primátorom sa zameriavala na skúsenosti so zrealizovanými projektmi mesta a na problematiku odpadového manažmentu mesta.

Samostatným blokom programu bol dizajn verejného miesta, ktorý zahŕňa definovanie lokálneho problému, jeho analýzu a návrh jeho riešenia. Okrem zapájania sa do diskusie mohli účastníci vidieť viaceré príklady dizajnu verejného miesta zo sveta. Každý z účastníkov bude v rámci projektu spracovávať dizajn ním vybraného miesta v intenciách trvalej udržateľnosti a podpory environmentálnej výchovy v lokálnom prostredí. V programe tréningu nechýbali ani exkurzie po miestnych náučných chodníkoch v priľahlých lesoch, kúpeľnom parku a mestečku. Účastníci tak mohli reálne vidieť a pocítiť niekoľko príkladov environmentálnej praxe a realizácií dizajnu verejných miest. Krátku reportáž z priebehu tréningu si môžete pozrieť nižšie.


Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory