Pracovné stretnutie v rakúskom meste Tulln | Strom života

Pracovné stretnutie v rakúskom meste Tulln

Zástupcovia Stromu života sa dňa 25.3.2015 zúčastnili pracovného stretnutia, ktoré sa konalo pod hlavičkou ARGE Donauländer – organizácie na ochranu pôdy v dunajskom regióne. Cieľom stretnutia bolo hľadanie spoločných tém pre realizáciu medzinárodných projektov v ďalšom projektovom období Európskej únie 2014-2020.


Stretnutie sa konalo v rakúskom meste Tulln a zúčastnili sa ho zástupcovia z ôsmych krajín (Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko a Veľká Británia). Okrem prezentácie dosiahnutých výsledkov v predošlom projektovom období bol priestor na stretnutí vyhradený najmä na praktické workshopy, ktorých cieľom bol brainstorming nových, medzinárodných projektových zámerov.

Výstupom stretnutia bolo uznesenie zúčastnených organizácii o šiestich moduloch – prioritách, v rámci ktorých by sa realizovali medzinárodné projekty, konkrétne:

Modul A – zvyšovanie povedomia o dôležitosti pôdy cez hlinené farby
Modul B – tvorba programu ambasádorov pre ochranu pôdy
Modul C – tvorba technických aspektov a príkladov veterných pásov vegetácie s protieróznou funkciou
Modul D – lesné škôlky s regionálnymi drevinami
Modul E – zvyšovanie povedomia o kompostovaní
Modul F – lokálne implementácia metód na ochranu pôdy v jednotlivých krajinách

V rámci diskusií sa Strom života zapájal najviac v rámci modulu F, kde navrhoval možnosť implementácie mobilných aplikácii a moderných technológii na šírenie osvety. Zástupcovia zúčastnených organizácii (hlavne Chorvátsko a Rakúsko) vyjadrili záujem o využívanie týchto metód v rámci svojich projektov, a tak sme si otvorili priestor pre ďalšie medzinárodné projekty, do ktorých chceme samozrejme zapájať aj našich členov.

Dôležitým termínom na pretavenie myšlienok do formy konkrétnych projektov je začiatok septembra, kedy sa čaká na otvorenie projektovej výzvy Operačných programov Európskej únie. Sme radi, že sme dostali možnosť zúčastniť sa diskusie o projektových zámeroch v ich prvotnom štádiu a veríme, že aj vďaka dostatočnej príprave budú naše projekty na jeseň úspešné. O ďalších krokoch v tomto smere vás budeme priebežne informovať. Držte nám palce.

foto: Verein BIENE

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory