Európsky deň minerálov | Strom života

Európsky deň minerálov

Deň 12. máj je vyhlásený za Európsky deň minerálov. Tieto nerasty majú obrovský význam. Používame ich v stavebníctve, chemickom, automobilovom, leteckom alebo strojárskom priemysle. Nevyhnutné sú aj pre život človeka. Ich ťažba má ale častokrát negatívny vplyv na biodiverzitu krajiny.


Obec Červenica v Slanských vrchoch je úzko spätá s ťažbou vzácneho minerálu – drahého opálu v baniach na Dubníku. Preto cieľom akcie bolo zvýšiť povedomie členov Klubu o zásadnej úlohe minerálov v našich životoch. Naučili sme sa rozlišovať minerály a horniny, ktoré sa bežne vyskytujú v našom okolí. Záver akcie bol venovaný súťaži v poznávaní minerálov, kde sme si nie len overili ako poznáme nerasty, ale hlavne sa výborne zabavili.

 

opál nájdeme aj na Slovensku
spoznávame minerály spoznávame minerály spoznávame minerály

 

Mgr. Michael Fuchs, vedúci Klubu Opál, Červenica

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory