Metodika NTC pre základné školy – prednáška a workshop v Banskej Bystrici pre učiteľov a rodičov detí od 6 do 14 rokov. | Strom života

Metodika NTC pre základné školy – prednáška a workshop v Banskej Bystrici pre učiteľov a rodičov detí od 6 do 14 rokov.

OZ Fantao – Cesta fantázie v spolupráci so Stromom života ponúkajú pedagógom a rodičom možnosť získať potrebné zručnosti v rámci medzinárodne uznávanej Metodiky NTC, ktorá vychádza z výskumov odborníkov v pedagogike, medicíne, psychológii a špeciálnej pedagogike s cieľom zvýšovať intelekt a funkčné myslenie detí. 


V základných školách sa stále častejšie u detí stretávame s rôznorodými poruchami učenia a správania. Dr. Ranko Rajović ako predseda mezinárodnej Komisie Mensa pre nadané deti na základe svojej dlhoročnej endokrinologickej praxe zameranej na vývoj mozgu Metodiku NTC (Nikola Tesla Centrum) po prvý krát predstavil už viac ako pred 12 rokmi. Od toho času sa úspešne implementuje už v 15 krajinách sveta s podporou štátnych, súkromných a neziskových organizácií.
Na úrovni základnej školy predstavuje Metodika NTC kľúčový nástroj pre zvyšovanie intelektového potenciálu detí aj napriek tomu, že bola primárne vytvorená pre skupinu nadaných detí jej uplatňovanie preukázalo významný prínos pre každého mladého človeka. Cvičenia sú založené na intenzívnom rozvoji abstraktného myslenia už od prvej triedy  až po aktivity priamo rozvíjajúce funkčné myslenie v ďalších ročníkoch. Dr. Ranko Rajović zavíta do Banskej Bystrice aby osobne predstavil Metodiku NTC učiteľom a rodičom z celého Slovenska.

Názov:            Úvodná prednáška a praktický workshop Metodiky NTC pre učiteľov a rodičov
Dátum a čas:  4. júna 2015 od 9:30 do 15:30
Miesto:            ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica
Prihlášky:        Vyplnením prihlasovacieho formulára   na http://goo.gl/forms/5Cck2knG5v najneskôr do 30. mája 2015. (Následne vám zašleme zálohovú faktúru, ktorú je potrebné uhradiť do 1. júna 2015)

Účastnícky poplatok: 40 € / osoba

Každý účastník získa bezplatne publikáciu od Dr. Ranka Rajovića “IQ dieťaťa – zodpovednosť rodičov” v hodnote 10,-Eur.

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory