Pýcha nášho regiónu | Strom života

Pýcha nášho regiónu

Príroda v CHKO Latorica patrí medzi klenoty Slovenska. Územie sa nachádza v oblasti tokov Ondava, Laborec, Latorica a Bodrog. Je jedinečné zastúpením rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré sa nikde inde na našom území nevyskytujú.


Členovia Klubu Plánka v Novosade mali možnosť spoznať rastliny, živočíchy a územia európského významu na prednáške, ktorú pre nich pripravili pracovníci ŠOP v Trebišove – Mgr. Andrea Šimková a Ing. Juraj Minarčin. Žiaci zároveň získali informácie o význame ramsarských lokalít  –  mokradí  – ako zásobární  vody.
V ďalšej časti prednášky sa žiaci zoznámili s európskym dňom parkov.  Mgr. Šimková zdôraznila, že je potrebné aspoň jeden deň v roku venovať chráneným územiam, ktoré sú súčasťou svetového prírodného dedičstva.
Poznávaním sa vzťah človeka k prírode mení. Naši žiaci si uvedomujú jej význam a potrebu ochrany aj pre budúce generácie.

Mgr. Kvetoslava Rojtášová, vedúca Klubu SŽ Plánka

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory