Španielsky Envimobile tréning | Strom života

Španielsky Envimobile tréning

Murcia, hlavné mesto regiónu juho-východnej časti Španielska, je známe svojim čulým denným i nočným životom, kde je kultúra a výborná gastronómia každému na “dosah ruky”. Práve tu sa konal tretí – už posledný medzinárodný tréning v rámci projektu Envimobile, ktorý na jednotku s hviezdičkou pripravil domáci organizačný tím pod vedením Juana Diega Lopeza Giralda z Vita XXI.


Početná výprava zo Slovenska, Česka a Talianska bola ubytovaná v centre mesta v hoteli Zenit, kde za okrúhlymi stolmi prebiehala väčšina programových blokov. V neskorých večerných hodinách prvého dňa sa účastníci oboznámili s projektom a programom tréningu. Metodológia E-U-R, podľa ktorej budú školení účastníci vypracovávať spolu 50 metodík pre environmentálnu výchovu detí a mládeže, rezonovala programom nasledujúceho dňa. Jedným z výstupov projektu bude aj databáza 500 cvičení v piatich jazykových mutáciách, kde sa uplatňuje aj ďalšia predstavená metodológia s názvom CLIL – “Content Language Integrate Learnng”. Ide o spôsob vyučovania prostredníctvom cudzieho jazyka s duálne zameranými cieľmi – teda učenie obsahu odborného predmetu (napr. ekológie) a súčasne učenie cudzieho jazyka (napr. angličtiny). Túto metodológiu si doslova užili všetci účastníci tréningu počas celého týždňového podujatia v spoločnosti kolegov zo štyroch rôznych krajín.

Štruktúru tréningového programu, podobnú tým dvom predošlým, spestrili organizátori exkurziou k pobrežiu Stredozemného mora. Navštívili sme turistické centrum Salinas Visitor Centre San Pedro del Pinatar Region park, kde prebiehali ďalšie bloky prednášok a workshopov. Počas terénnych exkurzií mohli účastníci obdivovať unikátne biotopy mediteránu a vodné vtáctvo, najmä však, pre túto oblasť typické, plameniaky ružové. Na žiadosť správcu národného parku sa počas exkurzie zamerala pozornosť všetkých na odvodňovacie kanály soľných odparovacích nádrží v priľahlej oblasti centra. Neskôr v rámci workshopu – skupinového dizajnu verejného miesta, spracovávali všetci návrhy revitalizácie práve tohto územia. Nasledovala návšteva náučného chodníka parku, ktorý viedol cez pobrežné mokrade až k pláži, kde si všetci mohli trochu odpočinúť. Kľudná lagúna Mar Menor s plytkou vodou, ktorá má najvyššiu salinitu v Európe sú obľúbeným miestom domácich obyvateľov, ale aj turistov, nielen z dôvodu liečivých účinkov vody a bahna. Z hľadiska ekológie sme boli upozornení na pozoruhodný výskyt pomerne veľkej populácie morského koníka, ktorá sa žiaľ neustále zmenšuje.

Nasledujúce dva dni sa niesli v znamení predstavenia metodiky tvorby dizajnu verejného miesta a vytvárania cvičení pre mobilnú aplikáciu EcoUP, ktorá má pomôcť mladým ľuďom pri rozširovaní vedomostí a zdokonaľovaní odbornej angličtiny v oblasti environmentu. Záver podujatia patril návšteve rehablitačnej zoo-stanice národného parku v El Valle, kde nám jeho zanietený pracovník predstavil viacero edukačných metód, ktorými praktizujú environmentálnu výchovu s deťmi škôl tohto regiónu.

Sme radi, že sa všetky tri tréningy vydarili a spätná väzba od účastníkov bola viac než pozitívna. Na týchto podujatiach sa stretli ľudia pomerne rozmanitého zamerania, no spojili ich spoločné ciele a chuť angažovať sa v inovatívnom projekte zameraného na zefektívnenie environmentálnej výchovy mladých ľudí. Aj počas tohto tréningu lídri partnerských organizácií spoločne diskutovali o ďalších projektoch tohto druhu do budúcnosti. Máme sa na čo tešiť.

Regionálny park
Salinas de San Pedro
Rehabilitačná zoo-stanica
Regionálny park El Valle y Carrascoy
Lídri partnerov projektu – zľava:
Luciano Massetti (IT),
Juan Diego Lopez Giraldo (ES),
Jozef Kahan, Adriana Kováčová (SK),
v popredí Robert Kubáň (CZ)

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory