Vyhodnotenie súťaže Týždeň pre Zem 2015 | Strom života

Vyhodnotenie súťaže Týždeň pre Zem 2015

Svetlo hrá dôležitú úlohu v každodennom živote väčšiny organizmov na Zemi vrátane človeka. Rok 2015 vyhlásila Organizácia spojených národov za Medzinárodný rok svetla a svetelných technológií. Posledné aprílové dni  táto téma sprevádzala riešiteľov úloh súťaže, ktorú už tradične vyhlasujeme pri príležitosti svetového Dňa Zeme. Tento rok sa do nej zapojilo 19 Klubov Stromu života.


Kluby si mohli vybrať úlohy podľa ich možností a schopností z dvoch úrovní náročností. Ani tento ročník to hodnotiaca porota nemala ľahké. Naše Kluby sú veľmi tvorivé a šikovné, takže bolo ťažké vybrať tie najlepšie. Nakoniec porota ocenila 3 Kluby pre každú úroveň náročnosti. Víťazi, ktorým srdečne gratulujeme,  získavajú od nás atraktívne knižné ceny. Diplom posielame všetkým zapojeným Klubom.

Úlohy 1. úrovne náročnosti
Tieňohra – využitie svetla a tieňa na vytvorenie originálnych obrazcov,
Rastliny a svetlo – pestovanie rastlín v rozdielnych svetelných podmienkach,
Môže byť svetlo nebezpečné? – zisťovanie zápalných vlastností svetla,
Akej farby je svetlo? – vlastnoručne vyrobená dúha a oboznámenie sa s jej vznikom v prírode,
Spolu pre Zem – terénne aktivity zameraná na zveľadenie svojho lokálneho prostredia.

Vyhodnotenie:  
1. miesto Klub Kyjovčík z Kyjova
2. miesto Klub Drienkáčikovia z Drienovca
3. miesto Klub Rosničky z Palína

Úlohy 2. úrovne náročnosti
Svetelné znečistenie – mapovanie svetelného znečistenia vo svojom okolí, tvorba posterov a prezenácií,
Sila svetla – demonštrácia fyzikálnych vlastností svetla, ktoré dokážu rozhýbať predmety,
Horíí – využitie zápalných vlastností svetla v praxi,
Keď slnko varí – výroba vlastného variča na vodu, ktorý využíva iba slnečné svetlo,
Senný nálev – pozorovanie vplyvu slnečného svetla na život organizmov vo vodných útvaroch,
Apolónova encyklopédia alebo svetlo od A po Z – tvorba originálnej encyklpopédie pojmov súvisiacich s témou svetla, 
Spolu pre Zem – terénne aktivity zameraná na zveľadenie svojho lokálneho prostredia.

Vyhodnotenie:  
1. miesto Klub Rosničky z Palína
2. miesto Klub Lamačské sovy z Lamača
3. miesto Klub Snežienky z Popradu

V nasledujúcej prezentácii si môžete pozrieť niektoré ukážky prác zapojených Klubov:

Klub Krtkovia z Veľkého Krtíša si riešenie súťažných úloh spestrili aj tvorbou veršov…

Ráno keď sa zobudíme, slniečko nám svieti.
Popri tom si do školičky cupitajú deti.
Do školy sa tešia, predsa je Deň Zeme!
veríme, že tým aspoň trochu Zemi pomôžeme.
Nebude to na nič, svetlo je aj škodlivé, tvorí smog svetelný.
Zem nás pred ním varuje, pretože je nebezpečný.
Vďaka svetlu život prekvitá, pomáha žiť nám, zvieratám aj rastlinám.
Zemi sa pomôcť snažíme a pre to všetko robíme.

Autorky: T. Petreželová, N. Bernáthová

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory