Stromáci, ako vodní ambasádori, zastupovali Slovensko | Strom života

Stromáci, ako vodní ambasádori, zastupovali Slovensko

V dňoch 8. – 14. júla 2015 sa členovia Stromu života zúčastnili podujatia European river parliament, ktoré sa konalo v Bruseli. Medzinárodné stretnutie bolo súčasťou celoeurópskej kampane Big Jump, ktorú od roku 2005 organizuje European Rivers Network (ERN).


Mládežnícki delegáti z dvanástich členských štátov Európskej únie a hostia z Izreala, Palestíny, Gruzínska a Jordánska prezentovali environmentálne problémy riek v ich domovských krajinách, ako aj príklady dobrej praxe v oblasti ochrany vôd. Nasledovala diskusia o Rámcovej smernici o vode (Water Framework Directive), ktorá bola prijatá v októbri 2000. Táto smernica hovorí, že do roku 2015 mal byť stav všetkých riek a jazier na území Európskej únie hodnotený ako dobrý a ekologicky udržateľný. Avšak podľa štatistík, ani polovica európskych riek a jazier takéto hodnotenie nedosiahla. A aké je politické riešenie súčasnej situácie? Predĺžiť naplnenie cieľov smernice do roku 2018.

Zakladateľ ERN Roberto Epple v rámci svojho príspevku povedal: „Legislatívny nástroj sám o sebe nestačí. Bez širokej podpory verejnosti v celej Európe, Rámcová smernica o vode nemôže nikdy fungovať.“ Účastníci podujatia následne pracovali na skoncipovaní Manifestu pre ochranu vôd 2015 (Manifesto for Water Protection 2015). Manifest mal dve základné myšlienky. Tou prvou je, že voda nemá byť komerčným produktom, ale má byť považovaná za prírodné dedičstvo, ktoré treba chrániť a udržateľne s ním hospodáriť. Druhou myšlienkou je, že ochrana vôd má byť medzigeneračnou úlohou, ktorá si vyžaduje účasť aj mladších generácií, ktoré zdedia zodpovednosť za naplnenie Rámcovej smernice.

Výsledný dokument predložili delegáti 13. júla 2015 v Európskom parlamente na stretnutí s nemeckým politikom Basom Eickhoutom (angažuje sa v oblasti environmentálnej politiky únie) a ďalšími členmi Európskeho úradu pre životné prostredie.

Súčasťou stretnutia v Bruseli bolo aj otvorenie výstavy Good Planet! Water! v belgickom prístavnom meste Oostende, ktorá upozorňuje na znečistenie a plytvanie vodnými zdrojmi na našej planéte.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory