Moderná environmentálna výchova | Strom života

Moderná environmentálna výchova

Po roku Vás opäť s radosťou pozývame na jednodňové semináre, na ktorých Vám predstavíme naše projekty, učebnice, metodické príručky, meracie prístroje a inovatívne nástroje pre efektívnejšiu environmentálnu výchovu. Semináre sú určené najmä vedúcim Klubom Stromu života, učiteľom základných škôl a koordinátorom environmentálnej výchovy.


Pre účastníkov bude zabezpečené aj malé občerstvenie počas semináru. Účastníci nehradia žiadny poplatok, iba vlastné náklady na cestovné.

Termíny a miesta konania seminárov:

22.9. – Nitra 23.9. – Poprad  24.9. – Žilina

Vyberáme z obsahu seminára, ktorý bude trvať od 9.30 do 14.00:

  • Predstavenie činnosti Stromu života, nového časopisu Strom, časopisu Stromáčik, pravidelných súťaží vrátane biologickej súťaže Envitalent, ktoré prebiehajú počas celého školského roka.
  • Učebnice environmentálnej výchovy pre 5. až 9. ročník základných škôl, ktorých súčasťou sú aj metodické príručky pre učiteľa. Tie navrhujú učiteľovi spôsob výučby konkrétnej témy metódou EUR – evokácia, uvedomenie, reflexia
  • Bioprofily miest a obcí Slovenska – projekty praktickej environmentálnej výchovy, terénne merania s prístrojmi a pomôckami, ktoré si od Stromu života môžete zdarma vypožičať, webový portál a intranetové prostredie www.sombio.sk (online záznamové karty, elektronické príručky a stromácka sociálna sieť aj pre deti.
  • Grantový program Stromu života – ako si správne napísať projekt a ako sa uchádzať o dotáciu v rámci Stromu života.
  • Dizajn verejného miesta – prezentácia konkrétnych projektov zameraných na zveľadenie verejných priestranstiev.
  • Medzinárodný projekt ENVI-MOBILE.
  • Diskusia

Podrobnejšie informácie Vám rád poskytne náš koordinátor Vlado Dobiaš, na telefónnom čísle 0948 525 880 alebo e-mailovej adrese [email protected] Na uvedenú emailovú adresu je potrebné zaslať záväznú prihlášku do 16.9.

Všetkým uchádzačom v dostatočnom predstihu zašleme presnú adresu miesta, kde sa daný seminár bude konať.


Programy vzdelávania Stromu života podporujú:

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory