Stromácka debatná liga 2015 | Strom života

Stromácka debatná liga 2015

Kritizovať dokáže každý. Umením je však postaviť svoj názor na konštruktívnych a jasných argumentoch. A pokiaľ v danej veci dokážeš navrhnúť aj riešenie a prezentovať ho pred ostatnými, zaslúžiš si uznanie. Prezentuj teda svoje názory v rámci Stromáckej debatnej ligy a my ťa odmeníme. Uzávierka súťaže je 24.11.2015.


Strom života vyhlasuje 4. ročník súťaže “Stromácka debatná liga”. Súťaž je určená len pre členov Stromu života na druhom stupni základných škôl.

Ako na to?
Dohodni sa so svojim učiteľom, že na škole zorganizujete miestne kolo Stromáckej debatnej ligy. Oslov svojich kamarátov a vytvorte 2- až 3-členné družstvo. V rámci družstva si vyberte jednu z nižšie uvedených tém a rozhodnite sa, či s tézou súhlasíte alebo nesúhlasíte.

Následne spolu začnite s prípravou vlastného, max. 10-minútového prejavu. Premyslite si, ako by mal váš skupinový prejav vyzerať a začnite zbierať materiály a informácie podporujúce vašu argumentáciu. V rámci vášho prejavu musíte vysvetliť prečo s tézou súhlasíte alebo nesúhlasíte, zasvätiť nezainteresovaných do témy a navrhnúť riešenia alebo opatrenia, ktoré by mali byť prijaté, prípadne ako by sa dalo zmeniť správanie ľudí. Keď budete mať prejav nachystaný, súťaž o najlepšieho debatéra môže začať.

5. – 6. ročník

 • Mokrade predstavujú pre človeka riziko z hľadiska rozmnožovania komárov.
 • Pre Slovensko majú význam iba hospodárske lesy, pralesy tu nemajú miesto.
 • Slovensko sa dlhodobo pohybuje na najnižších priečkach v separácii odpadu, z toho vyplýva, že je to zbytočná vec.
 • Potraviny zo zahraničia sú kvalitnejšie ako naše regionálne výrobky.
 • Je užitočnejšie tráviť voľný čas pri počítači ako v prírode.
 • Je výhodnejšie si kúpiť ovocie a zeleninu, ako si ich dopestovať sám.
 • Billboardy v mestách a popri cestách sú užitočné, cestujúcich upozorňujú na množstvo zaujímavých ponúk.

7.-9. ročník

 • Ak by bola verejná doprava zadarmo alebo za minimálnu cenu, počet osobných áut na cestách by sa rapídne znížil.
 • Slovensko dokáže byť sebestačné v produkcii potravín.
 • Na splátky si môžem kúpiť čokoľvek, je to perfektný nápad.
 • Masívny turizmus prinesie Slovákom zlepšenie ekonomickej situácie.
 • Jednostranná orientácia na automobilový priemysel zaručí Slovensku ekonomický rast.
 • Bývať aj v dospelosti s rodičmi je lepšie ako mať vlastné bývanie.
 • Akcie a výpredaje v obchodoch sú výhodné len pre obchodníkov.

Bližšie podmienky súťaže Stromácka debatná liga:

Stromácka debatná liga je kolektívnou súťažou a je určená pre všetky platné Kluby Stromu života, ktoré majú členov vo veku od 10 do 15 rokov. Súťaží sa v dvoch kategóriách 5.-6. ročník ZŠ a 7.-9. ročník ZŠ. Klub SŽ si usporadúva miestne kolo Stromáckej debatnej ligy sám. Pre Vedúceho Klubu je k dispozícii príručka, ako miestne kolo zorganizovať a akým spôsobom súťažné kolektívy hodnotiť.
V prípade, že sa do súťaže zapojí väčší počet kolektívov, okrem miestneho kola sa bude konať aj celoslovenské kolo Stromáckej debatnej ligy. Do nasledovného kola postupuje len jeden najlepší tím za celú školu. Ak sa na škole bude realizovať miestne kolo v dvoch kategóriách, do nasledovného kola postupuje kolektív, ktorý získal najviac bodov (či už v prvej alebo druhej kategórii). V nasledovnom kole prezentuje kolektív svoj názor na tú istú tému, akú prezentoval v miestnom kole. V prípade malého počtu zapojených kolektívov Strom života bude súťaž vyhodnotená na základe hodnotení z miestnych kôl. Výhercovia celoslovenského kola alebo tí najlepší z miestnych kôl získajú od Stromu života diplom a vecné ceny.

Odporúčaný harmonogram súťaže:

do 20. septembra – vytvoriť družstvá a vybrať si tézu
medzi 21. septembrom až 31. októbrom – pripraviť si prejav
medzi 1. novembrom až 15. novembrom – zorganizovať miestne kolo Stromáckej debatnej ligy
do 24. novembra zaslať výsledky miestneho kola do Stromu života

Výsledky miestneho kola Stromáckej debatnej ligy je potrebné zaslať na emailovú adresu [email protected] alebo poštou na adresu:
Strom života
Trnavská cesta 7
831 04 Bratislava
Obálku označte heslom: “Stromácka debatná liga”

V obidvoch prípadoch je potrebné uviesť názov a kontaktnú adresu Klubu Stromu života a meno vedúceho Klubu. V prípade poštového zaslania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Fotodokumentáciu z miestneho kola debatnej ligy prosím netlačte na papier, ale napáľte nám ju na CD alebo zašlite na vyššie uvedený email. Veľmi sa potešíme aj videám.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory