Envirokonferencia + Valné zhromaždenie 2015 | Strom života

Envirokonferencia + Valné zhromaždenie 2015

Vážení priatelia, s radosťou vás pozývame na konferenciu zameranú na environmentálnu výchovu, ktorá sa bude konať 11.12.2015 v hoteli Rysy v Štrbe. Nasledujúci deň program pokračuje Valným zhromaždením, na ktorom sa bude prezentovať činnosť organizácie v roku 2015, ako aj naše plány do budúcnosti.


Konferencia je určená pre učiteľov základných škôl, koordinátorov environmentálnej výchovy, či pracovníkov s mládežou, ktorí sa zaoberajú environmentálnou výchovou. Cieľom konferencie je názorne ukázať aplikáciu nových metód a foriem vo vyučovaní environmentálnej výchovy, prezentovať rôzne metodické materiály a vytvoriť priestor pre zdieľanie príkladov dobrej praxe. Súčasťou konferencie je aj predstavenie výsledkov akreditovaného vzdelávacieho programu Dizajn verejného miesta, v rámci ktorého Vedúci Klubov zrealizovali úžasné projekty. Celý program konferencie bol zostavený tak, aby vám poslúžil ako inšpirácia pre vašu ďalšiu činnosť.

Účastníkov konferencie srdečne pozývame aj na sobotné Valné zhromaždenie, na ktorom sa môžu bližšie oboznámiť s činnosťou organizácie Strom života.

Ako sa prihlásiť:
Prihlásiť sa môžete vyplnením a odoslaním elektronického formulára do 15.11.2015, ktorý nájdete na tomto linku. Počet miest je limitovaný!

Účastnícky poplatok je 40,- EUR pre nečlena / 0,- EUR pre člena (platí pre prvých 35 prihlásených členov). Účastnícky poplatok sa hradí na základe vystavenej faktúry.

Pre účastníkov bude zabezpečené ubytovanie (1 noc) a stravovanie (občerstvenie vo forme coffee breakov, v piatok obed, večera formou bufetových stolov a v sobotu raňajky, obed, balíček na cestu). Cestovné náklady si hradí každý účastník sám.


Program Envirokonferencie
piatok 11.12.2015

9:30 – 10:30 Registrácia 
10:30- 10:35  Otvorenie konferencie
10:35 – 11:15 Ako zostaviť vyučovaciu hodinu podľa metodiky E-U-R
11:15 – 11:30 Krátke predstavenie učebníc pre environmentálnu výchovu
11:30 – 12:00 Káva pred obedom (prestávka s občerstvením)
12:00 – 12:45 Ukážka vzorovej vyučovacej hodiny
12:45 – 14:15 Prestávka na obed
14:15 – 14:50 Dizajn verejného miesta zrealizované projekty
14:50 – 15:00 Mobilná aplikácia EcoUP (pre deti) predstavenie
15:00 – 15:30 Poobedná káva (prestávka s občerstvením)
15:30 – 16:15 Príklady z lesnej pedagogiky
16:30 – 17:15 Speed dating (krátke diskusie s lektormi, koordinátormi EV)
17:15 – 18:00 Be Creative (kreatívny workshop)

Program Valného zhromaždenia
sobota 12.12.2015

9:00 – 9:30 Časopisy pre deti – Strom a Stromáčik, Pravidelné súťaže, Envitalent + výskumník, súťaže pre najmenších
9:30- 10:00  Bioprofily miest a obcí Slovenska
10:00 – 11:30 Káva pred obedom (prestávka s občerstvením)
11:30 – 12:00 Medzinárodné aktivity a Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
12:00 – 12:30 Informačné semináre, akreditovaný program, semináre pre deti stromácki novinári, komunikačné a prezentačné zručnosti
12:30 – 13:00 Činnosť Klubov, akcie čistenia Malého Dunaja, možnosti financovania Klubovej činnosti
13:00 Obed

Záverečné preskúšanie
piatok 11.12.2015

Záverečné preskúšanie účastníkov akreditovaného vzdelávacieho programu Dizajn verejného miesta
sa bude konať v dvoch blokoch:

od 15:30 do 16:15 a od 17:15 do 18:00 hod.


Doplňujúce informácie:
Na záver konferencie vystavíme každému účastníkovi potvrdenie o účasti. Bližšie pokyny pre účastníkov zašleme prihláseným záujemcom. V prípade otázok nás kontaktujte na
[email protected] alebo telefonicky: 0908/109168.

Poučenie: Počas podujatí bude vyhotovovaný video-záznam. Účastník svojou účasťou súhlasí s tým, že Strom života môže tento video-záznam použiť podľa potrieb organizácie Strom života a to za účelom motivácie iných detí a škôl, aby sa zapojili do činnosti organizácie Strom života.

Spomienka na Envirokonferenciu 2012:

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory