Jesenné kolo seminárov pre učiteľov pokračuje | Strom života

Jesenné kolo seminárov pre učiteľov pokračuje

Dva semináre s názvom Moderná environmentálna výchova sme zrealizovali aj túto jeseň, 22. septembra v Nitre a nasledujúci deň v Poprade. Účastníci si z nich okrem užitočných informácií o jednotlivých projektoch Stromu života, mohli odniesť aj darček – učebnice environmentálnej výchovy pre 5. – 9. ročník.


Naši lektori, Adriana Kováčová a Vladimír Dobiaš, sa snažili učiteľom základných škôl a koordinátorom environmentálnej výchovy predstaviť rôznorodú ponuku Stromu života, v ktorej si každý dokáže nájsť to, čo mu je blízke. Našimi základnými piliermi sú učebnice environmentálnej výchovy (pre priamu výučbu v rámci medzi-predmetových vzťahov) a terénny monitoring Bioprofilov miest a obcí Slovenska (najmä v rámci krúžkovej činnosti). Lektori sa ďalej venovali predstaveniu detského enviročasopisu Strom a súťaže Envitalent (kvalitnej príprave na biologickú olympiádu). Účastníkov seminára zaujali aj inovatívne nástroje, ktoré v súčasnosti vznikajú v rámci projektu Envi-mobile. Je to najmä interaktívna mobilná aplikácia EcoUp, ktorá slúži na preskúšanie a obohatenie vedomostí detí z oblasti životného prostredia a nové metodiky pre učiteľov.

Pre tých aktívnejších, ktorí majú záujem zveľaďovať svoje okolie, napríklad aj areál školy, bol určený  Dizajn verejného miesta – nový grantový a akreditovaný program Stromu života. Konkrétny príklad úspešného dizajnu verejného miesta – vybudovanie mini náučného chodníka, odprezentovala na seminári dlhoročná stromáčka a vedúca Klubu Snežienky Eva Neupaverová, ktorá je učiteľkou na ZŠ Komenského v Poprade.

Na základe veľmi pozitívnej spätnej väzby od účastníkov sme si len potvrdili, že takéto semináre a aktivity Stromu života majú význam. Ešte stále veľa učiteľov o nás nevie, tak sa budeme naďalej snažiť o našej činnosti čo najviac informovať. A ak už stromákom ste a chceli by ste inému známemu pedagógovi odporučiť našu ponuku, najbližšie sa budeme prezentovať 13. novembra v Žiline.

Pre viac informácií kliknite SEM

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory