Prihlás sa na workshop | Strom života

Prihlás sa na workshop

Ako prezentovať bez stresu a trémy? Ako správne komunikovať s publikom a na čo si dávať pozor? Ako reagovať v nečakaných situáciách a nedať sa ničím prekvapiť? Na tieto otázky ti odpovieme na workshope efektívnej komunikácie a prezentácie so skupinou “S HUDBOU VESMÍRNOU”.


Strom života organizuje pre svojich členov združených v Kluboch Stromu života 1. ročník workshopu efektívnej komunikácie a prezentácie. Workshop je určený pre členov vo veku 11 až 15 rokov (piatakov až deviatakov), v doprovode učiteľa, prípadne rodiča. Akciou vás budú sprevádzať lektori zo Stromu života a Dominika, Marek a Sorizzo zo skupiny “S Hudbou Vesmírnou”.

Termín a miesto konania: 13.-14.11.2015 v Kráľovej Lehote pri Liptovskom Mikuláši.

Rámcový program:
Workshop je zameraný na zlepšenie rečníckych schopností detí prezentujúcich sa pred publikom (individuálna aj tímová prezentácia). Cieľom je pozdvihnúť sebavedomie pri verejnom vystupovaní, naučiť sa ucelene uvažovať a nebáť sa verejne prezentovať svoju osobnosť, názory či prácu. Počas workshopu si na názorných príkladoch ukážeme najčastejšie chyby rečníkov a spolu budeme hľadať ich príčiny. Vďaka workshopu sa naučíte správne reagovať v nečakaných situáciách, racionálne uvažovať počas prejavu a problémom pre vás nebude ani stres a tréma. Po absolvovaní workshopu sa stanete aj vy lepšími rečníkmi!

Na workshop si treba priniesť písacie potreby a zápisník a pripraviť si treba aj stručnú prezentáciu na tému: „Moja najväčšia záľuba“. Na 5-6 slidoch power pointovej prezentácie alebo pomocou vami vytvoreného plagátu máte vysvetliť, čo je vašou záľubou, čo vás na nej baví, prípadne, či by to mohlo baviť aj iných.
Na pomoc si treba priniesť aj svoju „barličku“: nejakú neživú a zároveň malú vec, ktorú máte radi (plyšák, prívesok, ozdoba do vlasov,…).

Predpokladaný začiatok workshopu je v piatok o 10.00 hod a ukončenie v sobotu o 15.00 hod. Začiatok a koniec workshopu ešte mierne prispôsobíme podľa plánovaných príchodov a odchodov účastníkov.

Ako sa prihlásiť:
Prihlásiť sa môžete vyplnením a odoslaním elektronického formulára do 06.11.2015, ktorý nájdete na tomto linku. Počet miest je limitovaný!
Prihlasovanie z dôvodu naplnenia kapacity workshopu JE UZATVORENÉ.

Doplňujúce informácie:
Náklady spojené s ubytovaním, stravou a cestovaním plne hradí Strom života. Po absolvovaní semináru vystavíme každému účastníkovi potvrdenie o účasti. Bližšie pokyny pre účastníkov zašleme prihláseným záujemcom. V prípade otázok nás kontaktujte na
[email protected] alebo telefonicky: 0908/109168.

Poučenie: Počas workshopu bude vyhotovovaný video-záznam. Účastník workshopu svojou účasťou súhlasí s tým, že Strom života môže tento video-záznam použiť podľa potrieb organizácie Strom života a to za účelom motivácie iných detí a škôl, aby sa zapojili do činnosti organizácie Strom života.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory