Zapojte sa do akreditovaného programu aj Vy | Strom života

Zapojte sa do akreditovaného programu aj Vy

Verejné miesta majú svoju silu, ktorá sa nemeria len podľa toho, ako niečo vyzerá. Možno omnoho dôležitejšie je, ako sa na danom mieste cítite. Ak sa na niektorom mieste cítite dobre, mení to vaše zmýšľanie o celom okolí. A tým, že dané miesto navštevujete, priťahujete k nemu aj iných ľudí. Ale ako vytvoriť miesto, kde ľudia chcú tráviť voľný čas a prichádzať tam znova a znova?


Strom života organizuje školenie v rámci akreditovaného programu Dizajn verejného miesta, v ktorom sa naučíte všímať si svoje okolie a vytvoriť samotný dizajn verejného miesta. Školenie je určené hlavne mládežníckym vedúcim a ostatným pracovníkov s deťmi a mládežou a samozrejme učiteľom, ktorí majú záujem aplikovať environmentálnu výchovu v praxi a zveľaďovať svoje prostredie.

Celodenné školenie sa uskutoční dňa 28.10.2015 vo Zvolene od 9:30 do 18:00 h.

Program školenia:
– design verejného miesta (pojem, význam, príklady dobrej praxe),
– brainstorming nápadov alebo ako začať,
– Force Field Analýza,
– reverzný Brainstorming alebo ako to nepokaziť,
– analýza rizík,
– zapojenie aktívnych spoluobčanov,
– diskusia.

Na školenie sa môžete prihlásiť do 21. októbra vyplnením elektronickej záväznej prihlášky.

Účastnícky poplatok je 15,- EUR pre nečlena / 0,- EUR pre člena. Členovia Stromu života majú teda školenie zdarma. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom/vkladom na účet č. 2622107100/1100 (Tatrabanka, a.s.), IBAN: SK3911000000002622107100. Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše priezvisko.

Pre účastníkov bude zabezpečené občerstvenie vo forme coffee breakov a obed. Cestovné náklady si hradí každý účastník sám. Bližšie informácie o mieste konania seminára budú zaslané emailom prihláseným účastníkom.
V prípade otázok môžete kontaktovať Vladimíra Dobiaša na emailovej adrese: [email protected]


Každý účastník, ktorý bude mať záujem získať certifikát, vypracuje po skončení školenia vlastný projekt Dizajnu verejného miesta. Bude mať na to 6 týždňov. Ten potom odprezentuje v rámci preskúšania 11. decembra 2015 (miesto ešte upresníme).
Na samotnú realizáciu vlastného projektu Dizajnu verejného miesta môže Strom života poskytnúť svojim členom malý grant až do výšky 500 EUR.

Školenie podporuje Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci programu PODPORA

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory