Prvé školenie dizajnu zrealizované | Strom života

Prvé školenie dizajnu zrealizované

Poslednú októbrovú stredu, 28.10.2015, Strom života zrealizoval vo Zvolene celodenné školenie v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu Dizajn verejného miesta. Účastníci školenia si odnášali nielen  množstvo nápadov, akým spôsobom môžu zlepšiť verejné priestory, ale aj praktické zručnosti ako tieto nápady zrealizovať.


Školenie viedli predseda organizácie Strom života Ing. Jozef Kahan, PhD. a lektorka Mgr. Adriana Kováčová. Účastníkov učili ako si majú všímať svoje okolie, ako vytvoriť projektový zámer – návrh dizajnu verejného priestoru a následne, ako ho s pomocou manažérskych nástrojov detailizovať a zlepšovať. Medzi prezentovanými nástrojmi boli rôzne formy brainstormingu, analýza silových polí, analýza rizík, tvorba časových odhadov a Ganttov diagram. Výsledkom tak bol zmysluplne navrhnutý priestor, kde by rodiny s deťmi, aktívni ľudia, dôchodcovia ale aj žiaci chceli tráviť svoj voľný čas, spoznať nových ľudí a prichádzať tam znova a znova.

Na základe veľmi pozitívnej spätnej väzby od účastníkov sa len potvrdilo, že semináre, kde si môžu účastníci, v spolupráci s lektormi,  prakticky vyskúšať tvorbu a „realizáciu“ vlastného projektu, je vysoko cenným prínosným pre budúcich realizátorov Dizajnu verejného miesta. Účastníci školenia si teraz pripravujú vlastné projekty Dizajnu verejného miesta, pričom niektorí z nich ich o 6 týždňov odprezentujú  v rámci preskúšania 11. decembra 2015 v Tatranskej Štrbe a získajú tak certifikát.

Držíme všetkým účastníkom palce a tešíme sa na krásne návrhy dizajnov verejných priestorov alebo areálov školy, ktoré prinesú do prostredia estetiku, účelovosť a pohodu.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory