Vyhodnotenie súťaže Spoločenstvo stromov 2015 | Strom života

Vyhodnotenie súťaže Spoločenstvo stromov 2015

Deň s arboristom a ostatné atraktívne ceny prilákali aj tento rok do súťaže Spoločenstvo stromov vyše 20 Klubov Stromu života. Stromáci bravúrne zvládli jesenné úlohy a aktívne sa zapojili aj do zberu starého papiera. Na jarnú návštevu arboristu sa už teraz môžu tešiť Bobríčatá z Bobrovca. Zasadia s ním strom, zoznámia s jeho prácou a okúsia ako dobre je v korunách stromov.


V štvrtom ročníku súťaže naši stromáci využívali nielen svoje vedomosti, ale aj umelecké zručnosti pri zhotovovaní krásnych výtvarných diel či posterov. Komunikačné zručnosti si zase cibrili pri oslovovaní verejnosti v rámci anketového prieskumu. Ďalej spoznávali obyvateľov stromu, lesné spoločenstvá a monitorovali stav zelene v obci.

Rada Stromu života vyhodnotila všetky práce v dvoch úrovniach náročnosti nasledovne:

Prvá úroveň náročnosti  
1. miesto Klub SŽ Kyjovčík, Kyjov
2. miesto Klub SŽ Žitava, Bešeňov
3. miesto Klub SŽ Pokesonko, Poľný Kesov
   
Druhá úroveň náročnosti  
1. miesto Klub SŽ Bobríčatá, Bobrovec
2. miesto Klub SŽ Lamačské sovy, Bratislava-Lamač
3. miesto Klub SŽ Krúžok envirákov, Trenčianska Turná

Bobríčatá získavajú deň s profesionálnym Arboristom. Ostatní výhercovia získajú atraktívne knižné a vecné ceny.
Výhercom srdečne blahoželáme.

Výsledky a ukážky prác všetkých zapojených Klubov si pozrite v nasledujúcej prezentácii.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory