Workshop efektívnej komunikácie a prezentácie | Strom života

Workshop efektívnej komunikácie a prezentácie

V polovici novembra (13.-14.11.2015) sme zorganizovali v Kráľovej Lehote pri Liptovskom Mikuláši workshop efektívnej komunikácie a prezentácie. Hlavnými lektormi podujatia boli členovia skupiny S Hudbou Vesmírnou – Dominika, Marek a Sorizzo, ktorí sa snažili pozdvihnúť sebavedomie detí pri verejnom vystupovaní a rozvíjať ich rečnícke schopnosti.


V úvode workshopu sme navštívili prečerpávaciu vodnú elektráreň Čierny Váh, pričom zašli sme až k akumulačnej nádrži. Po krátkom vzájomnom predstavení účastníkov nasledovala prehliadka pamätnej izby Kristy Bendovej. Nasledujúci piatkový program už patril samotnému tréningu verbálnej a neverbálnej komunikácie a učeniu sa zvládať stres a trému.

Večerné aktivity boli zamerané na kreativitu. Cieľom bolo pripraviť sa na rannú vychádzku k sútoku Bieleho a Čierneho Váhu. Preto sme sa naučili pliesť náramky prežitia (ak by sa niekto stratil alebo spadol do Váhu) a vyrábať kahance recykláciou rôznych materiálov (ranný odchod k sútoku bol naplánovaný pred východom slnka). Po návrate z rannej vychádzky bolo našou úlohou vymyslieť scenár skupinovej prezentácie a nacvičiť si jej samotné odprezentovanie. V závere seminára sme sa ešte dozvedeli rady, ako vytvoriť dobrú prezentáciu v programe Powerpoint a čomu sa pri jej príprave vyvarovať.

Atmosféru z nášho workshopu si môžete pozrieť na nasledovných fotografiách:

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory