Vyhodnotenie súťaže Envitalent | Strom života

Vyhodnotenie súťaže Envitalent

Prinášame vám prvé vyhodnotenie biologickej súťaže Envitalent za obdobie september – október – november. Stromáci počas troch mesiacov plnili úlohy, ktoré preverili ich vedomosti z biológie, no otestovali aj ich pozornosť či schopnosť čítať text s porozumením jeho obsahu.


Celkovo sa hodnotilo 363 odpovedí. Jednotlivým odpovediam bol na základe ich správnosti pridelený zodpovedajúci počet bodov. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov sa môžu tešiť na pekné vecné ceny.

F kategória (3.-5. ročník základných škôl)

Mladší žiaci (3. a 4. ročník základných škôl)  – zapojilo sa 14 detí, maximálny počet bodov bol 46,5.

 1. miesto: Viktor Francl (Klub Stromáci, Mojmírovce) – 44 bodov
 2. miesto: Adam Kramár (Klub Chrústiky, Štítnik) – 41 bodov
              Nina Gallošová (Klub Chrústiky, Štítnik) – 41 bodov
 3. miesto: Simone Horhíová (Klub Enviráčik, Želiezovce) – 36,5 bodu

Starší žiaci (5. ročník základných škôl)  – zapojilo sa 68 detí, maximálny počet bodov bol 68,5.

 1. miesto: Matej Melicher (Klub Oždianski enviráci, Ožďany) – 68 bodov
 2. miesto: Alexandra Halagačková (Klub Enviráčik, Komárno) – 67,5 bodu
 3. miesto: Laura Öri (Klub Enviráčik, Komárno) – 66 bodov

F kategória – správne odpovede novembrového kola

E kategória (5.-9. ročník základnej školy alebo 1.-4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom)

Zapojilo sa 26 detí, maximálny počet bodov bol 94,5.

 1. miesto: Karin Machavová (Klub Oždianski enviráci, Ožďany) – 94 bodov
 2. miesto: Miriam Hudáková (Klub Opál, Červenica) – 89 bodov
 3. miesto: Ema Hricíková (Klub Plánka, Novosad) – 86,5 bodu

E kategória – správne odpovede novembrového kola

D kategória (6.-7. ročník základnej školy a 1.-2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom)

Zapojilo sa 158 detí, maximálny počet bodov bol 76,5.

 1. miesto: Radoslava Rafajová (Klub Ekohliadka 1, Valaská) – 75 bodov
              Sára Dienešová (Klub Oždianski enviráci, Ožďany) – 75 bodov
 2. miesto: Tamara Omámiková (Klub Dúha, Udiča) – 74,5 bodu
 3. miesto: Karolína Neupaverová (Klub Snežienky, Poprad) – 74 bodov

D kategória – správne odpovede novembrového kola

C kategória (8.-9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom):

Zapojilo sa 97 detí, maximálny počet bodov bol 75.

 1. miesto: Karin Machavová (Klub Oždianski enviráci, Ožďany) – 74,5 bodu
 2. miesto: Anetta Čaplová (Klub Lipáčikovia, Spišská Nová Ves) – 72,5 bodu
 3. miesto: Nina Košecová (Klub Večianske veveričky, Šaľa) – 71 bodov

C kategória – správne odpovede novembrového kola

Víťazom srdečne blahoželáme!

Súťaž pokračuje druhým súťažným obdobím: december – január – február. Či sa ocitnete o 3 mesiace medzi víťazmi, záleží len od vašich vedomostí a šikovnosti.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory