Kde bolo, tam bolo | Strom života

Kde bolo, tam bolo

Stromáčik vyhlasuje druhý ročník výtvarnej súťaže “Kde bolo, tam bolo” pre svojich najmenších čitateľov. Budeme radi, ak využijete rozprávky z lesa-nelesa, nie je to však podmienkou.


Zadanie súťaže:
Prečítajte deťom rozprávku. Po prečítaní sa o rozprávke s deťmi porozprávajte a následne dajte deťom za úlohu nakresliť to, čo sa im na rozprávke najviac páčilo alebo čo ich zaujalo.

Bližšie podmienky súťaže:
Do súťaže sa môžu zapojiť len platné Kluby Stromu života pôsobiace pri materských školách, rodinných či materských centrách alebo pri neformálnych zoskupeniach rodičov detí do 8 rokov. Najzaujímavejšie diela budú odmenené vecnými cenami. Zaslané kresby, maľby, grafiky a kombinované techniky nesmú byť poskladané (kvôli následnému scanovaniu) ani zarámované. Na zadnej strane súťažného diela alebo v sprievodnom texte je potrebné uviesť:
1) meno a priezvisko autora, vek autora
2) názov diela,
3) názov Klubu Stromu života, ktorého je členom.

Potešíme sa aj fotografiám z priebehu tvorby.

Fotografie a samotné diela nám pošlite do 4. marca 2016 na adresu:
Strom života
Trnavská cesta 7
83104 Bratislava
alebo emailom na [email protected]

Tešíme sa na vaše kresby 🙂


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory