Moja voľba 2016 | Strom života

Moja voľba 2016

Strom života vyhlasuje pre svojich členov 8. ročník literárnej súťaže Moja voľba. Súťažiaci si môžu vybrať medzi poéziou a prózou, pričom súťažné dielo nemá presiahnuť 2 normostrany veľkosti A4.


Klimatické zmeny, neúnosné čerpanie prírodných zdrojov, konzumný spôsob života a pokračujúca devastácia životného prostredia: to všetko výrazne ovplyvňuje náš život a núti nás premýšľať, ako ďalej, pre akú voľbu sa rozhodnúť. Nechceme predsa žiť v prostredí plnom odpadkov, v prostredí, ktoré ohrozuje naše zdravie. Mali by sme premýšľať o tom, čo zanecháme budúcim generáciám. Aký obraz si o nás vytvoria. Aká je teda vaša voľba? Čo chcete, aby sa udialo s vaším životom a životom našej civilizácie. Čo nechcete, aby sa dialo? Čo chcete urobiť preto, aby planéta Zem bola aj naďalej naším domovom?

Podrobnejšie podmienky súťaže Moja voľba 2016:
Na konci diela alebo v samostatnom sprievodnom liste je potrebné uviesť, resp. pripojiť:
∙ meno, priezvisko a vek autora,
∙ názvov a rok vzniku diela,
∙ názov Klubu Stromu života, ktorého si členom.
Jeden súťažiaci = jeden člen môže zaslať maximálne jedno poetické dielo a jedno prozaické dielo, ktoré zodpovedá obsahovému zameraniu súťaže. Jednotlivé literárne diela musia byť originálnym dielom súťažiaceho.

Zámerom organizácie je využiť najlepšie diela na motiváciu iných detí a škôl, aby sa zapojili do činnosti organizácie Strom života. Súťažiaci prihlásením sa do súťaže súhlasí s použitím súťažného diela podľa potrieb organizácie Strom života. Zaslané diela sa neposielajú po skončení súťaže späť súťažiacim. Pokiaľ požadujete spätné zaslanie súťažných diel, uveďte to v sprievodnom liste spolu s adresou, kam majú byť súťažné diela spätne zaslané.

Porota udelí 3 ceny v dvoch kategóriách podľa veku členov Stromu života:
1. kategória – MŠ a prvý stupeň ZŠ (5-10 rokov) + špeciálne školy
2. kategória – druhý stupeň ZŠ, prípadne stredná škola (11-16 rokov)

Manuál k súťaži Moja voľba pre deti s handicapom a znevýhodnené skupiny detí

Súťažné diela nám posielajte mailom na: [email protected] alebo na poštovú adresu:
Strom života, Trnavská cesta 7, 83104 Bratislava.

Obálku alebo email označte heslom: Literárna súťaž.

Uzávierka súťaže: 15. marec 2016 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky)


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory