Výsledky decembrového Envitalentu | Strom života

Výsledky decembrového Envitalentu

Máme za sebou 4. kolo Envitalentu, ktoré je zároveň prvým z troch kôl vo veľkom hodnotiacom období december – január – február. Niektorí z doterajších súťažiacich si dopriali oddych, no pribudli nám aj noví, ktorí hneď ukázali svoje dobré vedomosti. Ako teda vyzerá poradie najlepších decembrových súťažiacich?


Výsledky decembrového kola:

F kategória (3.-5. ročník základných škôl)

Správne odpovede F kategória

Mladší žiaci – maximálny počet 17,5 bodu dosiahol len Viktor Francl (Klub Stromáci – Mojmírovce). Matej Lafférs (Klub Múdra sova – Poloma) mal 16 bodov a Branislav Dominiak (Klub Greenici – Varín) 15,5 bodu.
Starší žiaci – maximálny počet 25,5 bodu nedosiahol nikto. Alexandra Halagačková (Klub Enviráčik – Komárno) a Matej Melicher (Klub Oždianski enviráci – Ožďany) stratili len 0,5 bodu. Len 1 bod stratili Matej Húsek (Klub Borovicový tím – Borský Svätý Jur), Tamara Šupicová (Klub Enviráčik – Komárno) a Rastislav Valko (Klub Envirokamaráti pod Spišským hradom – Spišské Podhradie). Dorota Soosová (Klub Enviráčik – Komárno) získala 24 bodov.

E kategória (5.-9. ročník základnej školy a 1.-4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom)

Správne odpovede E kategória

Maximálny počet 29,5 bodu získali Karin Machavová (Klub Oždianski enviráci – Ožďany) a Bibiána Marcinová (Klub Opál – Červenica). Nasledovala ich Anetta Čaplová (Klub Lipáčikovia – Spišská Nová Ves) s 28 bodmi, a o tretie miesto sa s 25,5 bodmi delia Lucia Boleková (individuálny člen, Bratislava) Ema Hricíková (Klub Plánka – Novosad) a Karolína Neupaverová (Klub Snežienky – Poprad).

D kategória (6.-7. ročník základnej školy a 1.-2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom)

Správne odpovede D kategória

Maximálny počet 24,5 bodu dosiahli Boris Kovalík (Klub Envirokamaráti pod Spišským hradom – Spišské Podhradie) a Karolína Neupaverová (Klub Snežienky – Poprad). Len 0,5 bodu stratili Tamara Omámiková (Klub Dúha – Udiča), Adriana Pereczová a Viktória Andová (obe Klub Vlčianske sovy – Vlčany). Ďalší 4 súťažiaci dosiahli 23,5: Sára Dienešová (Klub Oždianski enviráci – Ožďany), Jakub Koprla (Klub Enviráčik – Želiezovce), Ivan Bene (Klub Večianske veveričky – Šaľa) a Dagmar Zorvanová (Klub Vlčianske sovy – Vlčany).

C kategória (8.-9. ročník základnej školy a 3- 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom)

Správne odpovede C kategória

Maximálny počet 28 bodov získala len Karin Machavová (Klub Oždianski enviráci – Ožďany). Len 0,5 bodu stratili Nina Košecová (Klub Večianske veveričky – Šaľa) a Michaela Balogová (Klub Zelenáči DnC – Dlhé nad Cirochou). Tri súťažiace mali 27 bodov: Lucia Rendárová a Janka Lokajová (obe Klub Eko Martináčik – Žilina) a Anetta Čaplová (Klub Lipáčikovia – Spišská Nová Ves).


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory